Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Mazowszu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1721 – 1733; 1742 – 1808

1816 – 1825; 1910 – 1942

14 5111840…
Ochrzczonych 1721 – 1733; 1845 – 1890 3 5111841…
Zaślubionych 1852 – 1889 1 5111842…
Zmarłych 1826 – 1902 4 5111843…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes * 1721 – 1733

1765 – 1808;

∞ 1781 – 1808;

† 1742 – 1808

polski 4 5111840/1 80640
2. Omnes ∞† 1743 – 1781;

* 1765 – 1781

łaciński nie 5 5111840/2 80640

80641

3. Omnes i zapowiedzi 1816 – 1818 polski tak 6 5111840/3 80641
4. Omnes i zapowiedzi 1818 – 1819 polski tak 7 5111840/4 80641
5. Omnes i zapowiedzi 1819 – 1820 polski tak 8 5111840/5 80641
6. Omnes i zapowiedzi 1820 – 1821 polski tak 9 5111840/6 80641
7. Omnes i zapowiedzi 1821 – 1822 polski tak 10 5111840/7 80641
8. Omnes i zapowiedzi 1822 polski tak 11 5111840/8 80641
9. Omnes i zapowiedzi 1823 polski tak 12 5111840/9 80641
10. Omnes i zapowiedzi † 1823 – 1824;

*∞ 1824

polski tak 13 5111840/10 80641

80642

11. Omnes i zapowiedzi 1825 polski tak 14 5111840/11 80642
12. Raptularz: omnes 1910 – 1922 polski nie 20 5111840/12
13. Raptularz: omnes 1922 – 1930 polski nie 21 5111840/13
14. Raptularz: omnes 1930 – 1942 polski nie 22 5111840/14

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1721 – 1733 łaciński nie 1 5111841/1 80640
2. 1845 – 1868 polski tak 15 (218) 5111841/2
3. 1868 – 1890 polski, rosyjski tak 16 (219) 5111841/3

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1852 – 1889 polski, rosyjski tak 17 (220) 5111842

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1851 /index polski 2 5111843/1 80640
2. 1829 – 1851 łaciński nie 3 5111843/2 80640
3. 1837 – 1871 polski, rosyjski tak (od 1851) 18 (221) 5111843/3
4. 1872 – 1902 polski, rosyjski tak 19 (222) 5111843/4