Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Malanowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1718 – 1778 1 5111820…
Ochrzczonych 1813 – 1920 22 5111821…
Zaślubionych 1806 – 1931 20 5111822…
Zmarłych 1813 – 1820; 1823 – 1920

1952 – 1964

18 5111823…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1718-1778;
† 1718-1768
łaciński nie 1 5111820/1 80622

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1813 – 1840 łaciński nie 2 5111821/1 80623
2. 1841 – 1867 łaciński nie 14 5111821/2 80625
3. 1868 – 1889; 1894-1895 łaciński nie 46 5111821/3
4. 1814  polski nie 3 5111821/4 80623
5. 1815 – 1816 polski nie 4 5111821/5 80623
6. 1817 polski nie 5 5111821/6 80623
7. 1818 polski nie 6 5111821/7 80623
8. 1819 polski nie 7 5111821/8 80623
9. 1820 polski nie 8 5111821/9 80623
10. 1824 polski tak 9 5111821/10 80623
11. 1825 polski nie 10 5111821/11 80624
12. 1826 – 1832 polski tak 11 5111821/12 80624
13. 1833 – 1840 polski nie 12 5111821/13 80624-80625
14. 1840 – 1850 polski tak 13 5111821/14 80625
15. 1851 – 1867 polski tak 15 5111821/15 80626
16. 1868 – 1877 polski, rosyjski tak 47 5111821/16
17. 1878 – 1884  rosyjski tak 48 5111821/17
18. 1885 – 1896 rosyjski tak 49 5111821/18
19. 1897 – 1903 rosyjski tak 50 5111821/19
20. 1903 – 1908 rosyjski tak 51 5111821/20
21. 1908 – 1913 rosyjski tak 52 5111821/21
22. 1913 – 1920 rosyjski, polski tak 53 5111821/22

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1806 – 1884 łaciński nie 16 5111822/1 80626-80627
2. 1813 polski nie 17 5111822/2 80627
3. 1814 polski nie 18 5111822/3 80627
4. 1815 polski nie 19 5111822/4 80627
5. 1816 polski nie 20 5111822/5 80627
6. 1817 polski nie 21 5111822/6 80627
7. 1818 polski nie 22 5111822/7 80627
8. 1819 polski nie 23 5111822/8 80627
9. 1820 polski nie 24 5111822/9 80627
10. 1821 polski nie 25 5111822/10 80627
11. 1822 polski nie 26 5111822/11 80627
12. 1823 polski tak 27 5111822/12 80627
13. 1824 polski tak 28 5111822/13 80627
14. 1825 polski nie 29 5111822/14 80627
15. 1826 – 1845 polski tak 30 5111822/15 80627-80628
16. 1846 – 1881 polski tak 31 5111822/16 80628
17. 1881 – 1891 rosyjski tak 54 5111822/17
18. 1891 – 1905 rosyjski tak 55 5111822/18
19. 1905 – 1914 rosyjski tak 56 5111822/19
20. 1914 – 1931 rosyjski, polski tak 57 5111822/20

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1813 polski nie 32 5111823/1 80628
2. 1814 – 1815 polski nie 33 5111823/2 80628
3. 1816 polski nie 34 5111823/3 80628
4. 1817 polski nie 35 5111823/4 80628
5. 1818 polski nie 36 5111823/5 80628
6. 1819 polski nie 37 5111823/6 80628
7. 1820 polski nie 41 5111823/7 80628
8. 1823 polski tak 38 5111823/8 80628
9. 1824 polski tak 39 5111823/9 80628
10. 1825 polski tak 40 5111823/10 80628
11. 1826 – 1841 polski nie 42 5111823/11 80628-80629
12. 1842 – 1857 polski tak 43 5111823/12 80629
13. 1858 – 1880 polski tak 44 5111823/13 80629-80630
14. 1880 – 1894 polski tak 58 5111823/14
15. 1894 – 1903 polski tak 59 5111823/15
16. 1903 – 1910 polski tak 60 5111823/16
17. 1910 – 1920 rosyjski, polski tak 61 5111823/17
18. 1952 – 1964 polski tak 45 5111823/18