Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja w Mąkolnie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1665, 1695 – 1775

1936 – 1942; 1945 – 1947

2 5111850…
Ochrzczonych 1872 – 1920; 1947 – 1954 9 5111851…
Zaślubionych 1879 – 1925 4 5111852…
Zmarłych 1875 – 1924 4 5111853…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

* 1665, 1695-1774;
∞ 1696-1774;
† 1715-1774

łaciński tak 1 5111850/1 80642
2. Raptularz: omnes

*∞1936 – 1941;

† 1936 – 1942;

*∞† 1945 – 1947

polski nie 4 5111850/2  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1872 – 1879 rosyjski tak 5 5111851/1
2. 1880 – 1886 rosyjski tak 6 5111851/2
3. 1886 – 1893 rosyjski tak 7 5111851/3
4. 1893 – 1899 rosyjski tak 8 5111851/4
5. 1900 – 1908 rosyjski tak 9 5111851/5
6. 1908 – 1914 rosyjski tak 10 5111851/6
7. 1914 – 1920 rosyjski, polski tak 11 5111851/7
8. 1947 – 1951 polski tak 2 5111851/8
9. 1951 – 1954 polski tak (do 1953) 3 5111851/9

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1879 – 1896 rosyjski tak 12 5111852/1
2. 1896 – 1902 rosyjski tak 13 5111852/2
3. 1902 – 1910 rosyjski tak 14 5111852/3
4. 1910 – 1925 rosyjski, polski tak (do 1924) 15 5111852/4

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1875 – 1882 rosyjski tak 16 5111853/1
2. 1882 – 1894 rosyjski tak 17 5111853/2
3. 1894 – 1911 rosyjski tak 18 5111853/3
4. 1912 – 1924 rosyjski, polski tak 19 5111853/4