Księgi metrykalne parafii św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1729 – 1862; 1926 – 1945 23 5111760…
Ochrzczonych 1686 – 1734; 1790 – 1874

1909 – 1919; 1923 – 1925

14 5111761…
Zaślubionych 1808 – 1809; 1813

1816 – 1867; 1937 – 1948

6 5111762…
Zmarłych 1796 – 1867; 1909 – 1920

1937 – 1941; 1945 – 1948

9 5111763…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1736 – 1772;

∞ 1729 – 1772;

† 1729 – 1774

łaciński nie 23 5111760/1 80610
2. Omnes * 1774-1790;

∞ 1774-1815;

† 1774-1795

łaciński nie 24 5111760/2 80610n
3. Omnes 1809 – 1810 polski nie 25 5111760/3 80611
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 26 5111760/4 80611
5. Omnes 1811 – 1812 polski tak 27 5111760/5 80611
6. Omnes 1812 polski tak 28 5111760/6 80612
7. Omnes 1813 polski tak 29 5111760/7 80612
8. Omnes 1814 – 1815 polski tak 30 5111760/8 80612
9. Omnes 1815 polski tak 31 5111760/9 80612
10. Omnes 1816 polski nie 32 5111760/10 80612
11. Omnes 1817 polski tak 33 5111760/11 80612
12. Omnes 1818 polski tak 34 5111760/12 80612
13. Omnes 1819 polski tak 35 5111760/13 80612
14. Omnes 1820 polski tak 36 5111760/14 80612
15. Omnes 1821 polski tak 37 5111760/15 80612n
16. Omnes 1822 polski tak 38 5111760/16 80613
17. Omnes 1823 polski tak 39 5111760/17 80613
18. Omnes 1824 polski tak 40 5111760/18 80613
19. Omnes 1825 polski tak 41 5111760/19 80613
20. ∞ i zapow. 1826 – 1835 polski nie 16 5111760/20 80608
21. Omnes 1832 – 1845 łaciński nie 42 5111760/21 80613n
22. Omnes * 1846-1852, 1858-1862;

∞ 1846-1851, 1856, 1858-1859;

† 1846-1852

łaciński nie 43 5111760/22 80614
23 Omnes * 1926 – 1945;

∞†1926 – 1937         

polski nie 44 5111760/23

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1686 – 1734 łaciński nie 1 5111761/1 80603
2. 1790 – 1803 łaciński nie 2 5111761/2   80604A
3. 1804 – 1810 łaciński nie   2a 5111761/3 80603
4. 1810 – 1831 łaciński nie 4 5111761/4 80603n
5. 1808 – 1809 polski tak 3 5111761/5 80603
6. 1826 – 1836 polski tak 5 5111761/6 80604
7. 1837 – 1841 polski tak 6 5111761/7 80605
8. 1842 – 1845 polski tak 7 5111761/8 80605
9. 1846 – 1858 polski tak 8 5111761/9 80605n
10. 1859 – 1867 polski, łaciński tak 9 5111761/10 80606n
11. 1865 – 1870 łaciński nie 9a 5111761/11   80604B
12. 1868 – 1874 rosyjski tak 10 5111761/12 80607
13. 1909 – 1919 polski nie 45 5111761/13
14. 1923 – 1925 polski nie 46 5111761/14

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 11 5111762/1 80607
2. 1813 polski nie 12 5111762/2 80607
3. 1816 – 1832 łaciński nie 13 5111762/3 80607n
4. 1826 – 1857 polski tak 14 5111762/4 80608
5. 1858 – 1867 polski tak 15 5111762/5 80608
6. 1937-1941, 

1945-1948 /raptularz

polski nie 47 5111762/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796 – 1831 łaciński nie 17 5111763/1 80608n
2. 1808 – 1809 polski nie 18 5111763/2 80609
3. 1816 polski tak 18a 5111763/3   80604A
4. 1826 – 1833 polski tak 19 5111763/4 80609
5. 1834 – 1844 polski tak 20 5111763/5 80609
6. 1845 – 1861 polski tak 21 5111763/6 80609n
7. 1862 – 1867 polski tak 22 5111763/7 80610
8. 1909 – 1920 polski nie 48 5111763/8
9. 1937 – 1941,

1945 – 1948 / raptularz

polski nie 49 5111763/9