Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Lubotyniu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1797 – 1818; 1935 – 1955 2 5111750…
Ochrzczonych 1872 – 1940; 1947 – 1957

1960 – 1964

14 5111751…
Zaślubionych 1857 – 1940 6 5111752…
Zmarłych 1876 – 1940; 1947 – 1957 6 5111753…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1797-1816, 1818;
∞ † 1797-1816
łaciński * 1797-1816 10 5111750/1 80601
2. Omnes * 1935 – 1955;
∞ 1935 – 1947;
† 1935 – 1951
polski nie 28 5111750/2

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1872 – 1876 rosyjski tak 11 5111751/1
2. 1877 – 1881 rosyjski tak 12 5111751/2
3. 1881 – 1887 rosyjski tak 1 5111751/3 80601
4. 1887 – 1895 rosyjski tak 2 5111751/4 80602
5. 1895 – 1900 rosyjski tak 13 5111751/5
6. 1900 – 1908 rosyjski tak 14 5111751/6
7. 1908 – 1915 rosyjski tak 15 5111751/7
8. 1915 – 1925 polski tak 16 5111751/8
9. 1925 – 1932 polski tak 17 5111751/9
10. 1932 – 1937 polski tak 18 5111751/10
11. 1937 – 1940  polski tak 19 5111751/11
12. 1947 – 1950 polski nie 3 5111751/12
13. 1951 – 1957 polski nie 4 5111751/13
14. 1960 – 1964 polski tak (do 1963) 5 5111751/14

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1857 – 1878 polski, rosyjski tak 6 5111752/1 80602
2. 1879 – 1894 rosyjski tak 7 5111752/2 80602
3. 1895 – 1911 rosyjski tak 20 5111752/3
4. 1911 – 1925 rosyjski, polski tak 21 5111752/4
5. 1925 – 1934  polski tak 22 5111752/5
6. 1934 – 1940 polski tak 23 5111752/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1876 – 1886 rosyjski tak 8 5111753/1 80603
2. 1886 – 1897 rosyjski tak 24 5111753/2
3. 1898 – 1922 rosyjski, polski tak 25 5111753/3
4. 1923 – 1929 polski tak 26 5111753/4
5. 1929 – 1940  polski tak 27 5111753/5
6. 1947 – 1957 polski nie 9 5111753/6