Księgi metrykalne parafii Najśw. Serca Jezusowego w Lubieniu Kujawskim

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) <1755-1816, 1820-1825; 1855-1878; 1886 12 5111730…
Ochrzczonych 1757-1790; 1794-1805, 1809-1914; [1942-1945], 1947-1952, 1956-1965 28 5111731…
Zaślubionych 1809-1819; 1826-1919, 1947-1954 14 5111732…
Zmarłych 1801 – 1919; 1947 – 1952 13 5111733…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † ∞ <1755-1809;

† 1756-1801

łaciński nie, → poz. 2 i 3 41 5111730/2 80599
2. Indeks: omnes * 1755-1808;

∞ <1755-1808;

† 1756-1808

polski 38 5111730/3 80598
3. Indeks: omnes j.w. polski 39 5111730/4 80598
4. Omnes i zapowiedzi (także wyzn. Mojżeszowego) * 1809-1812, 1814, 1816;

∞ 1810-1813, 1815;

† 1813-1815

polski nie 42 5111730/5 80599
5. Omnes 1820 polski tak 43 5111730/6 80599n
6. Omnes 1821 polski tak 44 5111730/7 80600
7. Omnes 1822 polski tak 45 5111730/8 80600
8. Omnes 1823 polski tak 46 5111730/9 80600
9. Omnes 1824 polski tak 47 5111730/10 80600
10. ∞ i † 1825 polski tak 48 5111730/11 80600
11. ∞ i † 1855 – 1878 łaciński nie 27 5111730/12 80600n
12. Omnes 1886 rosyjski tak 67 5111730/13

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1757 – 1790 łaciński nie 1 5111731/1 80586
2. 1794 – 1805 łaciński nie 2 5111731/2 80587
3. 1809 – 1810 polski tak 3 5111731/3 80587
4. 1809 – 1811 łaciński nie 3a 5111731/4 80593A
5. 1811 – 1837

1846 – 1865

łaciński nie 4 5111731/5 80587-80588
6. 1813 – 1814 polski nie 5 5111731/6 80588
7. 1815 polski nie 6 5111731/7 80588
8. 1816 polski tak 7 5111731/8 80588
9. 1816 – 1818 polski tak 8 5111731/9 80588-80589
10. 1819 polski tak 9 5111731/10 80589
11. 1825 polski tak 10 5111731/11 80589
12. 1826 – 1837 polski tak 11 5111731/12 80589-80590
13. 1838 – 1843 polski tak 12 5111731/13 80590
14. 1843 – 1852 polski tak 13 5111731/14 80590-80590
15. 1853 – 1867 polski tak 14 5111731/15 80591-80592
16. 1865 – 1881 łaciński nie 16 5111731/16 80592
17. 1867 – 1875 polski, rosyjski tak 15 5111731/17 80593
18. 1876 – 1883 rosyjski tak 49 5111731/18
19. 1883 – 1889 rosyjski tak 50 5111731/19
20. 1889 – 1892 rosyjski tak 51 5111731/20
21. 1892 – 1896 rosyjski tak 52 5111731/21
22. 1896 – 1900 rosyjski tak 53 5111731/22
23. 1900 – 1904 rosyjski tak 54 5111731/23
24. 1904 – 1910 rosyjski tak 55 5111731/24
25. 1910 – 1914 rosyjski tak 56 5111731/25
0. 1942-1945 polski tak od 5113051/8 do 5113051/12 81234; 81235
26. 1947 – 1948 polski tak 17 5111731/26
27. 1949 – 1952 polski nie 18 5111731/27
28. 1956 – 1965 Polski   nie 57 5111731/28

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1818 polski tak 19 5111732/1 80594
2. 1810 – 1811 polski tak 20 5111732/2 80594
3. 1813 polski nie 21 5111732/3 80594
4. 1814 polski tak 22 5111732/4 80594
5. 1817 polski nie 23 5111732/5 80594
6. 1818 polski tak 24 5111732/6 80594
7. 1819 polski tak 25 5111732/7 80594
8. 1826 – 1855 polski tak 26 5111732/8 80594-80595
9. 1856 – 1875 polski, rosyjski tak 28 5111732/9 80595-80596
10. 1876 – 1881 rosyjski tak 58 5111732/10
11. 1881 – 1892 rosyjski tak 59 5111732/11
12. 1892 – 1903 rosyjski tak 60 5111732/12
13. 1903 – 1919 rosyjski tak 61 5111732/13
14. 1947 – 1954  polski tak (do 1951) 29 5111732/14

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1801 – 1832 łaciński nie 30 5111733/1 80596
2. 1810 polski tak 31 5111733/2 80596
3. 1811 – 1812 polski tak 32 5111733/3 80596
4. 1819 polski tak 33 5111733/4 80596
5. 1825 polski tak 34 5111733/5 80596
6. 1826 – 1852 polski tak 35 5111733/6 80596-80597
7. 1852 – 1873 polski tak 36 5111733/7 80597-80598
8. 1873 – 1875 rosyjski tak 62 5111733/8
9. 1876 – 1890 rosyjski tak 63 5111733/9
10. 1890 – 1894 rosyjski tak 64 5111733/10
11. 1894 – 1908 rosyjski tak 65 5111733/11
12. 1908 – 1919 rosyjski tak 66 5111733/12
13. 1947 – 1952 polski tak 37 5111733/13