Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Lubaniu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1681, 1683, 1697-1702, 1706, 1709-1851, 1853 21 5111710…
Ochrzczonych

1806 – 1818; 1826 – 1850

1860; 1862 – 1922

16 5111711…
Zaślubionych 1808 – 1815; 1826 – 1924 10 5111712…
Zmarłych

1808 – 1815; 1826 – 1857

1859 – 1920

9 5111713…
Zapowiedzi 1821 – 1822; 1824 – 1825 3 5111714…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1709-1724,
1733-1750, 1754,
1759, 1775, 1781;
∞ 1715-1750;
† 1681, 1683,
1697-1702, 1706,
1710-1712,
1715-1728, 1732,
1753-1755
łaciński * i ∞ 20 5111710/1 80580n
2. Omnes 1751 – 1773 łaciński tak 21 5111710/2 80581
3. Omnes 1774 – 1805 łaciński tak 22 5111710/3 80581
4. Omnes 1806 – 1818 łaciński tak 23 5111710/4 80581-80582
5. Omnes

1819 – 1851

(1853: 1 ślub)

łaciński tak 32 5111710/5 80584
6. Indeks: omnes 1709 – 1808 polski 19 5111710/6 80580
7. Omnes 1808 – 1810 polski nie 24 5111710/7 80582
8. Omnes 1810 – 1811 polski tak 25 5111710/8 80582
9. Omnes 1811 polski tak 26 5111710/9 80582
10. Omnes 1812 polski tak 27 5111710/10 80582
11. Omnes 1813 – 1817 polski nie 28 5111710/11 80582
12. Omnes 1816 – 1817 polski nie 29 5111710/12 80582-80583
13. Omnes 1818 – 1821 polski tak 30 5111710/13 80583
14. Omnes 1818 – 1821 polski tak 31 5111710/14 80583
15. Omnes 1821 – 1822 polski tak 33 5111710/15 80584-80585
16. Omnes 1822 polski tak 34 5111710/16 80585
17. Omnes 1823 polski tak 35 5111710/17 80585
18. Omnes 1823 – 1825 polski tak 36 5111710/18 80585-80586
19. Omnes 1825 polski tak 37 5111710/19 80586
20. Omnes 1828 polski tak 38 5111710/20 80586
21. Omnes 1829 polski tak 39 5111710/21 80586

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: 1806 – 1818 polski 2 5111711/1 80574
2. 1808 – 1815 polski nie 1 5111711/2 80574
3. 1826 – 1839 polski tak 3 5111711/3 80574-80575
4. 1840 – 1850 polski tak 4 5111711/4 80575-80576
5. 1860 (1 akt), 1862 – 1872  polski tak 5 5111711/5 80576
6. 1873 – 1882 polski tak 40 5111711/6
7. 1883 – 1898 polski tak 41 5111711/7
8. 1869 rosyjski tak 42 5111711/8
9. 1869 – 1874 rosyjski tak 43 5111711/9
10. 1875 – 1883 rosyjski tak 44 5111711/10
11. 1884 – 1890 rosyjski tak 45 5111711/11
12. 1895 – 1905 rosyjski tak 46 5111711/12
13. 1905 – 1911 rosyjski tak 47 5111711/13
14. 1912 – 1915 rosyjski, polski tak 48 5111711/14
15. 1915 – 1918 polski tak 49 5111711/15
16. 1918 – 1922 polski tak 50 5111711/16

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1815 polski nie 6 5111712/1 80576-80577
2. 1826 – 1839 polski tak 7 5111712/2 80577
3. 1840 – 1861 polski tak 8 5111712/3 80577
4. 1862 – 1885 polski tak 9 5111712/4 80577-80578
5. 1868 – 1878 rosyjski tak 10 5111712/5 80578
6. 1879 – 1889 rosyjski tak 51 5111712/6
7. 1889 – 1901 rosyjski tak 52 5111712/7
8. 1901 – 1909 rosyjski tak 53 5111712/8
9. 1909 – 1918 rosyjski, polski tak 54 5111712/9
10. 1918 – 1924 polski tak 55 5111712/10

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1815 polski nie 14 5111713/1 80578
2. 1826 – 1841 polski tak 15 5111713/2 80578-80579
3. 1842 – 1857 polski tak 16 5111713/3 80579
4. 1859 – 1880 polski tak 17 5111713/4 80579-80580
5. 1881 – 1910 polski nie 56 5111713/5
6. 1876 – 1890 rosyjski tak 18 5111713/6 80580
7. 1890 – 1899 rosyjski tak 57 5111713/7
8. 1899 – 1910 rosyjski tak 58 5111713/8
9. 1910 – 1920 rosyjski, polski tak 59 5111713/9

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1821 – 1822 polski nie 11 5111714/1 80576
2. 1824 polski nie 12 5111714/2 80576
3. 1825 polski nie 13 5111714/3 80576