Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Liskowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1728 – 1792; 1817 – 1818 3 5111700…
Ochrzczonych 1795 – 1802; 1808 – 1891 24 5111701…
Zaślubionych 1796 – 1900 16 5111702…
Zmarłych 1795 – 1877 21 5111703…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1728 – 1778 łaciński nie 62 5111700/1 80559
2. Omnes 1778 – 1792 łaciński nie 63 5111700/2 80560
3. Omnes 1817 – 1818 polski nie 64 5111700/3 80560

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1802 łaciński nie 1 5111701/1 80560
2. 1808 – 1811 polski tak 2 5111701/2 80560-80561
3. 1811 polski tak 3 5111701/3 80561
4. 1812 polski tak 5 5111701/4 80561
5. 1812 polski tak 6 5111701/5 80561
6. 1813 polski nie 7 5111701/6 80561-80562
7. 1814 polski nie 8 5111701/7 80562
8. 1815 polski tak 9 5111701/8 80562
9. 1816 polski nie 10 5111701/9 80562
10. 1811 – 1817 łaciński nie 4 5111701/10 80561
11. 1818 – 1832 łaciński nie 11 5111701/11 80562
12. 1819 polski tak 12 5111701/12 80562
13. 1820 polski tak 13 5111701/13 80562
14. 1821  polski tak 14 5111701/14 80562-80563
15. 1822 polski tak 15 5111701/15 80563
16. 1823 polski tak 16 5111701/16 80563
17. 1824 polski tak 17 5111701/17 80563
18. 1825 polski tak 18 5111701/18 80563
19. 1826 – 1838 polski tak 19 5111701/19 80563-80564
20. 1839 – 1849 polski tak 20 5111701/20 80564
21. 1849 – 1856 polski tak 21 5111701/21 80564-80565
22. 1856 – 1863   polski tak 22 5111701/22 80565
23. 1863 – 1871 polski, rosyjski tak 23 5111701/23 80565-80566
24. 1851, 1859 – 1891 łaciński nie 24  5111701/24 80566-80567

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796-1809, 1813-1825 łaciński nie 25 5111702/1 80567
2. 1826 – 1900 łaciński nie 38 5111702/2 80568
3. 1808 – 1809 polski tak 26 5111702/3 80567
4. 1813 polski tak 27 5111702/4 80567
5. 1814 polski tak 28 5111702/5 80567
6. 1814 – 1815 polski tak 29 5111702/6 80567
7. 1816  polski tak 30 5111702/7 80567
8. 1819 polski nie 31 5111702/8 80567
9. 1820 polski tak 32 5111702/9 80567
10. 1821 polski tak 33 5111702/10 80568
11. 1822 polski tak 34 5111702/11 80568
12. 1824 polski tak 35 5111702/12 80568
13. 1825 polski tak 36 5111702/13 80568
14. 1826 – 1840 polski tak 37 5111702/14 80568
15. 1841 – 1856 polski tak 39 5111702/15 80568-80569
16. 1856 – 1871  polski tak 40 5111702/16 80569

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1808 łaciński nie 60 5111703/1 80569
2. 1808 – 1832 łaciński nie 41 5111703/2 80569-80570
3. 1833 – 1859 łaciński nie 61 5111703/3 80572
4. 1808 – 1811 polski tak 42 5111703/4 80570
5. 1812 polski tak 43 5111703/5 80570
6. 1813 polski tak 44 5111703/6 80570-80571
7. 1814 polski tak 45 5111703/7 80571
8. 1815 polski tak 46 5111703/8 80571
9. 1816 polski tak 47 5111703/9 80571
10. 1819 polski nie 48 5111703/10 80571
11. 1820 polski tak 49 5111703/11 80571
12. 1821 polski tak 50 5111703/12 80571
13. 1822 polski tak 51 5111703/13 80571
14. 1823 polski tak 52 5111703/14 80571
15. 1824 polski tak 53 5111703/15 80571
16. 1825 polski tak 54 5111703/16 80571
17. 1826 – 1833 polski tak 55 5111703/17 80571-80572
18. 1834 – 1847 polski tak 56 5111703/18 80572
19. 1848 – 1855 polski tak 57 5111703/19 80572-80573
20. 1856 – 1865 polski tak 58 5111703/20 80573
21. 1865 – 1877 polski tak 59 5111703/21 80573-80574