Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Lipnie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Omnes 1907 – 1910; 1913 – 1920 3 5111670…
Ochrzczonych 1756-1825; 1834-1875, 1900-1907; 1910 – 1996; 2002 – 2012 55 5111671…
Zaślubionych 1761-1824; 1832; 1834,

1854-1886; 1905; 1910-1913;

1920 – 1978; 1982 – 1991

21 5111672…
Zmarłych 1756 – 1826; 1835 – 1880

1910 – 1912; 1920 – 1991

22 5111673…
Zapowiedzi 1985 – 1995 1 5111674
Nawróconych 1901 – 1985 2 5111675…
I Komunii Św. 1925 – 1959 1 5111676

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i † (raptularz, na prawach oryginału) * 1908 – 1910

† 1907 (1 akt), 1908 – 1910

polski, rosyjski nie 5111670/1
2. ∞ i † ∞ 1913 – 1915

† 1913 – 1914

polski nie 5111670/2
3. ∞ i † ∞ 1916 – 1920

† 1915 – 1917

polski nie 5111670/3

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1756 – 1804 łaciński nie 1 5111671/1 80551
2. 1805 – 1825 łaciński nie 15 (195) 5111671/2
3. 1834 – 1841 polski tak (od 1833) 16 (196) 5111671/3
4. 1842 – 1848 polski tak 17 (197) 5111671/4
5. 1849 – 1856 polski tak 18 (198) 5111671/5
6. 1857 – 1864 polski tak 19 (199) 5111671/6
7. 1865 – 1870 polski tak 20 (200) 5111671/7
8. 1868 – 1871 rosyjski tak 21 (208) 5111671/8
9. 1871 – 1875 rosyjski tak 22 (209) 5111671/9
10. 1900 (kopia, na prawach oryginału) polski tak 5111671/10
11. 1901 (j.w.) polski tak 5111671/11
12. 1902 (j.w.) polski tak 5111671/12
13. 1903 (j.w.) polski tak 5111671/13
14. 1904 (j.w.) polski tak 5111671/14
15. 1905 (j.w.) polski tak 5111671/15
16. 1906 (j.w.) polski tak 5111671/16
17. 1907 (j.w.) polski tak 5111671/17
18. 1910 – 1913

(+ index ∞ z 1929)

polski nie 5111671/18
19. 1913 – 1915 polski nie 5111671/19
20. 1916 – 1920 polski nie 5111671/20
21. <1920 – 1923 polski nie 5111671/21
22. <1923 – 1928 polski nie 5111671/22
23. <1928 – 1938 polski tak (1929) 5111671/23
24. <1938 – 1948 polski nie 5111671/24
25. <1948 – 1952 (raptularz?) polski nie 5111671/25
26. 1947 (duplikat) polski tak 2 5111671/26
27. 1947 – 1948 (j.w.) polski nie 3 5111671/27
28. 1948 – 1950 (j.w.) polski nie 4 5111671/28
29. 1950 – 1951 (j.w.) polski nie 5 5111671/29
30. <1951 – 1952 (j.w.) polski nie 6 5111671/30
31. 1952 – 1953 (j.w.) polski nie 7 5111671/31
32. 1954 – 1955 (j.w.) polski nie 8 5111671/32
33. 1955 – 1956 (j.w.) polski nie 5111671/33
34. 1957 – 1958 (j.w.) polski nie 5111671/34
35. 1958 – 1960 (j.w.) polski nie 5111671/35
36. <1960 – 1961 (j.w.) polski nie 5111671/36
37. <1961 – 1963 (j.w.) polski nie 5111671/37
38. <1963 – 1964 (j.w.) polski nie 5111671/38
39. <1964 – 1967 (j.w.) polski nie 5111671/39
40. 1955 – 1957 /raptularz polski nie 5111671/40
41. 1957 – 1959 (j.w.) polski nie 5111671/41
42. 1960 – 1962 (j.w.) polski nie 5111671/42
43. <1962 – 1965 (j.w.) polski nie 5111671/43
44. <1965 – 1968 (j.w.) polski nie 5111671/44
45. <1968 – 1971 (j.w.) polski nie 5111671/45
46. <1971 – 1974 (j.w.) polski nie 5111671/46
47. <1974 – 1977 (j.w.) polski nie 5111671/47
48. 1977 – 1979 (j.w.) polski nie 5111671/48
49. <1979 – 1982 (j.w.) polski nie 5111671/49
50. <1982 – 1985 (j.w.) polski nie 5111671/50
51. <1985 – 1988 (j.w.) polski nie 5111671/51
52. 1988 – 1992 (j.w.) polski nie 5111671/52
53. 1992 – 1996 (j.w.) polski nie 5111671/53
54. 2002 – 2009 (j.w.) polski nie 5111671/54
55. 2010 – 2012 (j.w.) polski nie 5111671/55

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1761 – 1824

1832, 1834

łaciński

rosyjski

nie 9 5111672/1 80551-80552
2. 1854 – 1869 polski tak 23 (201) 5111672/2
3. 1869 – 1880 polski tak 24 (202) 5111672/3
4. 1880 – 1886; 1905 polski tak 25 (203) 5111672/4
5. 1910 – 1913 polski nie 5111672/5
6. 1920 – 1929 polski nie [!1929 → 5111671/18] 5111672/6
7. 1929 – 1945 polski nie [!1929 → 5111671/18] 5111672/7
8. 1945 – 1952 /raptularz polski nie 5111672/8
9. 1946 polski nie 5111672/9
10. 1946 – 1947 polski tak (1946) 5111672/10
11. 1947 – 1950 (duplikat) polski tak (1947) 10 5111672/11
12. 1950 – 1952 (j.w.) polski nie 11 5111672/12
13. 1952 – 1961 (j.w.) polski nie 5111672/13
14. 1961 – 1967 (j.w.) polski nie 5111672/14
15. 1955 – 1963 /raptularz polski nie 5111672/15
16. 1963 – 1968 (j.w.) polski nie 5111672/16
17. 1968 – 1972 (j.w.) polski nie 5111672/17
18. 1973 – 1976 (j.w.) polski nie 5111672/18
19. 1976 – 1978 (j.w.) polski nie 5111672/19
20. 1982 – 1985 (j.w.) polski nie 5111672/20
21. 1986 – 1991 (j.w.) polski nie 5111672/21

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1756 – 1826 łaciński, polski nie 12 5111673/1 80552
2. 1835 – 1851 (raptularz) polski nie 26 (204) 5111673/2
3. 1849 – 1861 polski tak 27 (205) 5111673/3
4. 1862 – 1872 polski tak 28 (206) 5111673/4
5. 1872 – 1880  polski tak 29 (207) 5111673/5
6. 1910 – 1912  polski nie 5111673/6
7. 1920 – 1924 (raptularz)  polski nie 5111673/7
8. 1924 – 1930  polski tak (1929) 5111673/8
9. 1930 – 1935  polski nie 5111673/9
10. 1935 – 1952 (raptularz)  polski nie 5111673/10
11. 1947 polski nie 5111673/11
12. 1947 – 1949 polski tak (1947) 13 5111673/12/1
13. 1947 – 1949 (duplikat) polski tak (1947) 5111673/12/2
14. 1949 – 1951 polski nie 14 5111673/13
15. 1952 – 1956 (duplikat) polski nie 5111673/14
16. 1956 – 1962 (j.w.) polski nie 5111673/15
17. 1962 – 1968 (j.w.) polski nie 5111673/16
18. 1955 – 1968 (raptularz) polski nie 5111673/17
19. 1969 – 1975 (j.w.) polski nie 5111673/18
20. 1975 – 1981 (j.w.) polski nie 5111673/19
21. 1981 – 1986 (j.w.) polski nie 5111673/20
22. 1987 – 1991 (j.w.) polski nie 5111673/21

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1985 – 1995 polski nie 5111674

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1901 – 1952 polski nie 5111675/1
2. 1952 – 1985 polski nie 5111675/2

Księgi I Komunii Św.

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1925 – 1959 polski nie 5111676