Księgi metrykalne parafii Św. Doroty w Licheniu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1808-1810, 1819-1821, 1837-1874 7 5111640…
Ochrzczonych 1808 – 1814; 1826 – 1927 20 5111641…
Zaślubionych 1826-1903; 1910-1926, 1947-1962 7 5111642…
Zmarłych 1808 – 1812; 1835 – 1931 11 5111643…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i zapowiedzi 1808 – 1809 polski nie 33 5111640/1
2. ∞ i zapowiedzi 1809 – 1810 polski nie 34 5111640/2
3. ∞ i zapowiedzi 1810 polski nie 35 5111640/3
4. Omnes 1819 polski

łaciński

tak 19 5111640/4
5. *∞† i zapowiedzi 1820 polski tak 20 5111640/5
6. Omnes 1821  polski tak 17 5111640/6 80550
7. ∞ i † ∞ 1837-1874;

† 1837-1873

łaciński tak, do 1870 18 5111640/7 80550n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 1 5111641/1 80547
2. 1809 – 1810 polski nie 21 5111641/2
3. 1810 – 1811 polski nie 22 5111641/3
4. 1811 – 1812 polski tak 2 5111641/4 80547
5. 1812 – 1813 polski tak 3 5111641/5 80547
6. 1813 – 1814 polski nie 4 5111641/6 80547
7. 1826 – 1839 polski tak 5 5111641/7 80547
8. 1840 – 1852 polski tak 6 5111641/8 80548
9. 1853 – 1860 polski tak 7 5111641/9 80548n
10. 1861 – 1867 polski tak 8 5111641/10 80549
11. 1868 – 1873 polski nie 23 5111641/11
12. 1837 – 1862 łaciński nie 24 5111641/12
13. 1868 – 1875 rosyjski tak 25 5111641/13
14. 1875 – 1881 rosyjski tak 26 5111641/14
15. 1882 – 1891 rosyjski tak 27 5111641/15
16. 1892 – 1903 rosyjski tak 28 5111641/16
17. 1904 – 1916 rosyjski, polski tak 29 5111641/17
18. 1917 – 1927 polski tak 30 5111641/18
19. 1951 – 1953 polski tak 31 5111641/19
20. 1954 – 1960 polski tak 32 5111641/20

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski tak 9 5111642/1 80549
2. 1844 – 1857 polski tak 10 5111642/2 80549
3. 1858 – 1873 polski tak 11 5111642/3 80549n
4. 1868 – 1893 rosyjski tak 36 5111642/4
5. 1893 – 1909                                                      rosyjski tak 37 5111642/5
6. 1910 – 1926 rosyjski, polski tak 38 5111642/6
7. 1947 – 1962 polski tak 39 5111642/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808  polski nie 12 5111643/1 80550
2. 1809 – 1810 polski nie 13 5111643/2 80550
3. 1810 – 1811 polski nie 14 5111643/3 80550
4. 1811 – 1812 polski tak 15 5111643/4 80550
5. 1835 – 1859 polski tak 16 5111643/5 80550
6. 1860 – 1873 polski nie 46 5111643/6
7. 1868 – 1877 rosyjski tak 41 5111643/7
8. 1878 – 1892 rosyjski tak 42 5111643/8
9. 1892-1903; 1905-1916 rosyjski, polski brak 1903 43 5111643/9
10. 1904 polski tak 45 5111643/10
11. 1917 – 1931 polski tak 44 5111643/11