Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Lądku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1729-1764; 1781-1795, 1878-1881 3 5111620…
Ochrzczonych 1694 – 1795 2 5111621…
Zaślubionych 1765 – 1781 1 5111622…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1729-1754;

∞ 1729-1764

łaciński nie 4 5111620/1 80546n
2. ∞ i † 1781 – 1795 łaciński nie 5 5111620/2 80547
3. * i † /raptularz/ * 1878-1881;

† 1879-1881

polski nie 6 5111620/3 80547

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1694-1762,

1781-1795

łaciński nie 1 5111621/1 80546
2. 1754 – 1781 łaciński nie 2 5111621/2 80546

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1765 – 1781 łaciński nie 3 5111622/1 80546