Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Kucharach Kościelnych

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes, zapowiedzi, dowody do akt)

1699-1785, 1799-1812; 1819, 1823, 1826-1836; 1838-1857, 1860-1869; 1871-1872, 1874-1875; 1877-1882,

1885 – 1886; 1888 – 1889

62 5111600…
Ochrzczonych 1813 – 1818; 1910 – 1919 7 5111601…
Zaślubionych 1809 – 1813; 1915 – 1936 5 5111602…
Zmarłych

1808 – 1813; 1897

1915 – 1923; 1925 – 1931

5 5111603…

 

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
0. Omnes

* 1699-1759;

∞ 1699-1718, 1746-1785;

† 1700-1729,

1746-1785

łaciński tak KM Dąbroszyn 2 5111600/0 81205
1. Indeks: omnes 1799 – 1808 polski 1 5111600/1 80542
2. Indeks: omnes 1799 – 1808 polski 2 5111600/2 80542
3. * i zapowiedzi

1808 – 1810

(zapowiedzi);

* 1811 – 1812

polski tak 4 5111600/3 80542
4. * i zapowiedzi 1810 – 1811 polski tak 3 5111600/4 80542
5. Omnes 1819 polski tak 15 5111600/5 80542
6. Omnes 1823 polski nie 16 5111600/6 80542
7. Omnes 1826 polski nie 17 5111600/7 80542
8. Omnes 1827 polski nie 18 5111600/8 80542
9. Omnes 1828 polski nie 19 5111600/9 80542
10. Omnes 1829 polski tak 20 5111600/10 80542
11. Omnes 1830 polski nie 21 5111600/11 80542
12. Omnes 1831 polski nie 22 5111600/12 80543
13 Omnes 1832 polski nie 23 5111600/13 80543
14. Omnes 1833 polski nie 24 5111600/14 80543
15. Omnes 1834 polski nie 25 5111600/15 80543
16. Omnes 1835 polski nie 26 5111600/16 80543
17. Omnes 1836 polski nie 27 5111600/17 80543
18. Omnes 1838 polski nie 28 5111600/18 80543
19. Omnes 1839 polski tak 29 5111600/19 80543
20. Omnes 1840 polski tak 30 5111600/20 80543
21. Omnes 1841 polski tak 31 5111600/21 80543
22. Omnes 1842 polski tak 32 5111600/22  80543
23. Omnes 1842 – 1843 polski tak 33 5111600/23 80544
24. Omnes 1843 – 1844 polski tak 34 5111600/24 80544
25. Omnes 1844 – 1845 polski tak 35 5111600/25 80544
26. Omnes 1845 – 1846 polski tak 36 5111600/26 80544
27. Omnes 1847 polski tak 37 5111600/27 80544
28. Omnes 1848 polski tak 38 5111600/28 80544
29. Omnes 1849 polski tak 39 5111600/29 80544
30. Omnes 1850 polski tak 40 5111600/30 80544
31. Omnes 1851 polski tak 41 5111600/31 80544
32. Omnes i dowody do akt 1852 polski nie 42 5111600/32 80544
33. Omnes 1853 polski tak 43 5111600/33 80544
34. Omnes 1854 polski tak 44 5111600/34 80544
35. Omnes 1855 polski tak 45 5111600/35 80544
36. Omnes 1856  polski tak 46 5111600/36 80545
37. Omnes 1857 polski tak 47 5111600/37 80545
38. Omnes 1860 polski tak 48 5111600/38 80545
39. Omnes 1861 polski tak 49 5111600/39 80545
40. Omnes 1862 polski tak 50 5111600/40 80545
41. Omnes 1863 polski tak 51 5111600/41 80545
42. * i ∞ 1864 polski tak 52 5111600/42 80545
43. Omnes 1865 polski tak 53 5111600/43 80545
44. * i † 1866 polski tak 54 5111600/44 80545
45. Omnes 1867 polski tak 55 5111600/45 80545                     
46. Omnes 1868

polski

rosyjski

tak 56 5111600/46 80545
47. Omnes 1869 rosyjski tak 58 5111600/47  
48. Omnes 1871 rosyjski tak 59 5111600/48  
49. Omnes 1872 rosyjski tak 60 5111600/49  
50. Omnes 1874 rosyjski tak 61 5111600/50  
51. Omnes 1875 rosyjski tak 62 5111600/51  
52. Omnes 1877 rosyjski tak 63 5111600/52  
53. * i ∞ 1878 rosyjski tak 57 5111600/53 80545
54. Omnes 1879 rosyjski tak 64 5111600/54  
55. Omnes 1880 rosyjski tak 65 5111600/55  
56. Omnes 1881 rosyjski tak 66 5111600/56  
57. Omnes 1882 rosyjski tak 67 5111600/57  
58. Omnes 1885 rosyjski tak 68 5111600/58  
59. Omnes 1886 rosyjski tak 69 5111600/59  
60. Omnes 1888 rosyjski tak 70 5111600/60  
61. Omnes 1889 rosyjski tak 71 5111600/61  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1813 polski tak 5 5111601/1 80545
2. 1814 polski tak 6 5111601/2 80545
3. 1815 – 1817 polski nie 7 5111601/3 80546
4. 1818 polski nie 8 5111601/4 80546
5. 1910 – 1912 polski nie 72 5111601/5  
6. 1912 – 1914 polski nie 73 5111601/6  
7. 1915 – 1919 polski nie 74 5111601/7  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski nie 9 5111602/1 80546
2. 1811 – 1812 polski tak 10 5111602/2 80546
3. 1813 polski tak 11 5111602/3 80546
4. 1915 – 1929 polski nie 75 5111602/4  
5. 1930 – 1936 polski nie 76 5111602/5  

Księgi zmarłych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

1808 – 1810

polski

nie

12

5111603/1

80546

2.

1810 – 1812

polski

tak

13

5111603/2

80546

3.

1813

polski

tak

14

5111603/3

80546

4.

1897 (indeks)

rosyjski

77 

5111603/4

80545

5.

1915 – 1923; 1925 – 1931

polski

nie

78

5111603/5