Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Krzywosądzy

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1749 – 1877; 1945 – 1948 25 5111590…
Ochrzczonych 1826 – 1884; ~1909 6 5111591…
Zaślubionych 1826 – 1839; 1858 – 1887 2 5111592…
Zmarłych 1826 – 1855 3 5111593…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: * ∞ † 1749 – 1808 polski 11 5111590/1 80538
2. Omnes * 1749-1808, 1811-1812;

∞ 1749-1808, 1814-1815;

† 1749-1808

polski łaciński tak (do 1808)  12 5111590/2 80538n
3. Omnes *†1804-1872;

∞ 1804-1877

łaciński nie 13 5111590/3 80539n
4. Omnes 1808 – 1810 polski nie 14 5111590/4 80540
5. Omnes 1808 – 1814 polski nie 15 5111590/5 80540
6. Omnes 1810 – 1813 polski nie 16 5111590/6 80540
7. Omnes 1813 – 1814 polski nie 17 5111590/7 80540
8. Omnes 1814 – 1816 polski nie 18 5111590/8 80540
9. Omnes 1816 – 1819 polski nie 19 5111590/9 80540n
10. Omnes 1817 polski nie 20 5111590/10 80541
11. Omnes 1818 polski nie 21 5111590/11 80541
12. Omnes 1819 polski nie 22 5111590/12 80541
13. Omnes 1819 polski nie 23 5111590/13 80541
14. Omnes 1820 polski nie 24 5111590/14 80541
15. Omnes 1820 polski nie 25 5111590/15 80541
16. Omnes 1821 polski tak 26 5111590/16 80541
17. Omnes 1822 polski tak 27 5111590/17 80541
18. Omnes 1822 polski tak 28 5111590/18 80541
19. Omnes 1823 polski tak 29 5111590/19 80541
20. Omnes 1823 polski tak 30 5111590/20 80541
21. Omnes 1824 polski nie 31 5111590/21 80541
22. Omnes 1825 polski nie 32 5111590/22 80541
23. Omnes 1867 polski tak 34 5111590/23 80542
24. Omnes 1945 – 1948 /raptularz/+ odpisy aktów urodz., dowody do akt małż. i karty zgonu z 1948 polski nie 35 5111590/24
25. Omnes 1946 polski tak 36 5111590/25

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1837 polski nie 1 5111591/1 80535
2. 1838 – 1841 polski nie 2 5111591/2 80535
3. 1842 – 1854 polski tak 3 5111591/3 80535n
4. 1855 – 1873 polski, rosyjski tak 4 5111591/4 80536
5. 1874 – 1884 rosyjski tak 5 5111591/5 80536n
6. ~ 1909 /raptularz /tylko styczeń polski nie 5111591/6

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1839 polski nie 6 5111592/1 80537
2. 1858 – 1887 polski tak 7 5111592/2 80537n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1837 polski nie 8 5111593/1 80538
2. 1838 – 1842 polski nie 9 5111593/2 80538
3. 1843 – 1855 polski tak 10 5111593/3 80538