Księgi metrykalne parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krzymowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Ochrzczonych 1860-1881; 1903-1905, 1907-1923; 1925, 1927, 1930- 939 7 5111581…
Zaślubionych 1840-1854; 1858-1881, 1900-1940 4 5111582…
Zmarłych 1799 – 1853; 1856 – 1873

1892 – 1905; 1926, 1939

7 5111583…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1860 – 1881 łaciński nie 1 5111581/1
2. 1864 – 1876 polski, rosyjski tak 2 5111581/2
3. 1903 – 1905

1907 – 1909; 1911

rosyjski tak 3 5111581/3
4. 1907 – 1923 rosyjski, polski tak 4 5111581/4
5. 1923, 1925, 1927 polski tak 5 5111581/5
6. 1930 – 1936 polski tak 6 5111581/6
7. 1936 – 1939 polski tak 7 5111581/7

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1840 – 1854 polski tak 8 5111582/1
2. 1858 – 1881 łaciński nie 9 5111582/2
3. 1900 – 1925 rosyjski, polski tak 10 5111582/3
4. 1925 – 1940 polski tak 11 5111582/4

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1799 – 1828 łaciński tak 12 5111583/1
2. 1828 – 1853 łaciński nie 13 5111583/2
3. 1838 – 1849 polski tak 14 5111583/3
4. 1856 – 1873 polski, rosyjski tak 15 5111583/4
5. 1892 – 1905 rosyjski tak 16 5111583/5
6. 1926 polski tak 17 5111583/6
7. 1939 polski nie 18 5111583/7