Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Kramsku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1819 1 5111540…
Ochrzczonych 1826-1889; 1899-1938, 1950-1972 23 5111541…
Zaślubionych 1826 – 1924; 1926; 1930 – 1934 9 5111542…
Zmarłych 1831 – 1894; 1903 – 1937 8 5111543…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1819 polski tak 25 5111540/1 80485

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1831 polski tak 1 5111541/1 80485
2. 1831 – 1837 polski tak 2 5111541/2 80485n
3. 1837 – 1841 polski tak 3 5111541/3 80486
4. 1842 – 1846 polski tak 4 5111541/4 80486n
5. 1846 – 1852 polski tak 5 5111541/5 80488n
6. 1853 – 1859 polski tak 6 5111541/6 80488
7. 1859 – 1864 polski tak 7 5111541/7 80489
8. 1864 – 1879 polski, rosyjski tak 8 5111541/8 80489nn
9. 1879 – 1889 rosyjski tak 26 5111541/9
10. 1899 – 1906 rosyjski tak 27 5111541/10                                                             
11. 1906 – 1912 rosyjski, polski tak 35 5111541/11
12. 1912 – 1920 rosyjski, polski tak 28 5111541/12
13. 1918 – 1933 polski nie 36 5111541/13
14. 1920 – 1924 polski tak 29 5111541/14
15. 1926 polski tak 30 5111541/15
16. 1930 – 1931  polski tak 31 5111541/16
17. 1931 – 1938 polski tak 10 5111541/17 80491
18. 1950 – 1952 polski nie 37 5111541/18
19. 1953 – 1956 polski tak 38 5111541/19
20. 1956 – 1959 polski nie 39 5111541/20
21. 1959 – 1963 polski tak 40 5111541/21
22. 1963 – 1967 polski tak 41 5111541/22
23. 1968 – 1972 polski tak 42 5111541/23

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1832 polski tak 11 5111542/1 80491n
2. 1832 – 1840 polski tak 14 5111542/2 80492
3. 1841 – 1850 polski tak 15 5111542/3 80493
4. 1851 – 1862 polski tak 16 5111542/4 80493
5. 1863 – 1884 polski, rosyjski tak 17 5111542/5 80494
6. 1884 – 1898 rosyjski tak 18 5111542/6 80495
7. 1898 – 1908 rosyjski tak 19 5111542/7 80495n
8. 1908-1924 [+dowody z 1924] rosyjski, polski tak 32 5111542/8
9. 1926, 1930 – 1934 polski tak 33 5111542/9

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1831 – 1837 polski tak 12 5111543/1 80492
2. 1837 – 1844 polski tak 13 5111543/2 80492
3. 1845 – 1855 polski tak 21 5111543/3 80496n
4. 1856 – 1865 polski tak 22 5111543/4 80497n
5. 1866 – 1894 rosyjski tak 23 5111543/5 80498n
6. 1903 – 1912 rosyjski tak 24 5111543/6 80499n
7. 1912 – 1924 polski tak 34 5111543/7
8. 1925 – 1937 polski tak 20 5111543/8 80500