Księgi metrykalne Wyznania Mojżeszowego w Koźminku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Urodzonych 1826 – 1878 2 5111531…
Zaślubionych 1828 – 1884 3 5111532…
Zmarłych 1826 – 1897 2 5111533…

Księgi urodzonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1860 polski nie 11 5111531/1 80483
2. 1861 – 1878 polski, rosyjski nie 15 5111531/2 80483

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1828 – 1852 polski nie 27 5111532/1 80483
2. 1853 – 1860 polski nie 29 5111532/2 80484
3. 1861 – 1884 polski, rosyjski częściowo 30 5111532/3 80484

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1870 polski nie 40 5111533/1 80484
2. 1870 – 1897 rosyjski tak 43 5111533/2 80484