Księgi metrykalne parafii Św. Urszuli w Kowalu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1674 – 1808; 1822 – 1825 6 5111480…
Ochrzczonych 1730-1916, [1942-1945] 19 5111481…
Zaślubionych 1767 – 1922 18 5111482…
Zmarłych 1809 – 1821; 1826 – 1920 17 5111483…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes * 1674-1808;

∞ 1674-1809;

† 1751-1808

polski 28 5111480/1 80450n
2. * i † * 17181729;

† 1721-1724

polski nie 28a 5111480/2
3. Omnes 1822 polski tak 29 5111480/3 80452
4. Omnes 1823 polski tak 30 5111480/4 80452n
5. Omnes 1824 polski tak 31 5111480/5 80453
6. Omnes 1825 polski tak 32 5111480/6 80453n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1730 – 1771 łaciński nie 1 5111481/1 80454
2. 1771 – 1802 łaciński nie 2 5111481/2 80454
3. 1802 – 1816 łaciński nie 3 5111481/3 80455
4. 1811 – 1812 polski nie 3a 5111481/4
5. 1812 – 1818 polski tak 4 5111481/5 80455n
6. 1816 – 1831 łaciński nie 5 5111481/6 80456n
7. 1819 – 1820 polski tak 6 5111481/7 80457
8. 1821 polski tak 7 5111481/8 80457
9. 1826-1887 /index polski KM Kaczewo3 5111481/8/1 80328 A
10. 1826 – 1838 polski tak 8 5111481/9 80458n
11. 1838 – 1847 polski tak 9 5111481/10 80459n
12. 1848 – 1860  polski tak 10 5111481/11 80466
13. 1860 – 1877 polski → poz. nr 9 10a 5111481/12
14. 1875 – 1881 rosyjski → poz. nr 9 33 5111481/13
15. 1881 – 1890 rosyjski → poz. nr 9 34 5111481/14
16. 1890 – 1898 rosyjski tak 35 5111481/15
17. 1898 – 1904 rosyjski tak 36 5111481/16
18. 1905 – 1910 rosyjski tak 37 5111481/17
19. 1910 – 1916 rosyjski, polski tak 38 5111481/18
0. 1942-1945 polski tak od 5113051/8 do 5113051/12 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1767 – 1809  łaciński nie 11 5111482/1 80460
2. 1809 – 1830 łaciński nie 12 5111482/2 80460n
3. 1810 – 1819 łaciński nie 13 5111482/3 80461
4. 1809 – 1812 polski nie 11a 5111482/4
5. 1812 – 1817 polski nie 14 5111482/5 80461
6. 1818  polski nie 14a 5111482/6
7. 1819 polski nie 15 5111482/7 80461
8. 1820 polski tak 16 5111482/8 80462
9. 1821 polski tak 17 5111482/9 80462
10. 1839 – 1843 łaciński nie 19 5111482/10 80463
11. 1826 – 1850 polski tylko 1848 18 5111482/11 80462n
12. 1850 – 1881 polski nie 40 5111482/12 80463
13. 1826-1887 /index polski 39 5111482/13
14. 1868 – 1879 polski nie 41 5111482/14
15. 1879 – 1890 rosyjski tak 42 5111482/15
16. 1890 – 1903 rosyjski tak 43 5111482/16
17. 1904 – 1913 rosyjski tak 44 5111482/17
18. 1913 – 1922 rosyjski, polski tak 45 5111482/18

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski nie 20 5111483/1 80463
2. 1810 – 1812 polski nie 20a 5111483/2
3. 1810 – 1815 polski nie 20b 5111483/3
4. 1812 – 1819 polski nie 21 5111483/4 80463
5. 1820 polski 46 5111483/5
6. 1821 polski tak 22 5111483/6 80463
7. 1826-1887 /index polski 23 5111483/7 80463n
8. 1826 – 1831 polski nie 24 5111483/8 80464
9. 1832 – 1841 polski nie 25 5111483/9 80464n
10. 1839 – 1853 łaciński nie 26 5111483/10 80465
11. 1842 – 1854 polski tak 27 5111483/11 80465n
12. 1854 – 1881 polski nie 47 5111483/12
13. 1868 – 1880 polski nie 48 5111483/13
14. 1880 – 1888 rosyjski nie 49 5111483/14
15. 1888 – 1894 rosyjski tak 50 5111483/15
16. 1894 – 1913  rosyjski tak 51 5111483/16
17. 1913 – 1920 rosyjski, polski tak 52 5111483/17