Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Kosmowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1782 – 1825; 1833 – 1856; 1870 4 5111420…
Ochrzczonych 1811 – 1812; 1817 – 1823

1826 – 1877

13 5111421…
Zaślubionych 1817 – 1823; 1826 – 1892 10 5111422…
Zmarłych 1811 – 1823; 1826 – 1887 5 5111423…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1782 – 1823

∞† 1782-1822

łaciński nie 30 5111420/1 80409n
2. Omnes 1824 polski nie 31 5111420/2 80410
3. Omnes 1825 polski tak 32 5111420/3 80410
4. Omnes * 1833-1856;

∞† 1834-1855

+ 1 akt † 1870

łaciński nie 11 5111420/4 80410

80411

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1811 polski tak 1 5111421/1 80411
2. 1812 polski tak 2 5111421/2 80411
3. 1817 polski tak 3 5111421/3 80411
4. 1818 polski tak 4 5111421/4 80411
5. 1919 polski tak 5 5111421/5 80411
6. 1820 polski tak 6 5111421/6 80411
7. 1821 polski tak 7 5111421/7 80411
8. 1822 polski tak 8 5111421/8 80411
9. 1823 polski tak 9 5111421/9 80411
10. 1826 – 1841 polski tak: 1839-1841 10 5111421/10 80411n
11. 1841 – 1854 polski tak 12 5111421/11 80412
12. 1855 – 1864 polski tak 13 5111421/12 80412n
13. 1865 – 1877 polski, rosyjski tak 14 5111421/13 80413

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1817 polski tak 15 5111422/1 80413
2. 1818 polski tak 16 5111422/2 80414
3. 1819 polski tak 17 5111422/3 80414
4. 1820 polski tak 18 5111422/4 80414
5. 1821 polski tak 19 5111422/5 80414
6. 1822 polski tak 20 5111422/6 80414
7. 1823 polski tak 21 5111422/7 80414
8. 1826 – 1858 polski, rosyjski tak 22 5111422/8 80414
9. 1859 – 1875 polski, rosyjski tak 23 5111422/9 80414
10. 1875 – 1892 rosyjski tak 24 5111422/10 80415

Księgi zmarłych

 

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1811 polski tak 25 5111423/1 80415
2. 1812, 1817-1822 polski tak 26 5111423/2 80415
3. 1823 polski tak 27 5111423/3 80415
4. 1826 – 1851 polski tak 28 5111423/4 80415n
5. 1852 – 1887 polski, rosyjski tak 29 5111423/5 80416