Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1739 – 1830; 1833 – 1834

1836 – 1838; 1848 – 1860; 1938

18 5111470…
Ochrzczonych 1797 – 1939; 1947 – 1953 22 5111471…
Zaślubionych 1764 – 1940; 1947 – 1957 12 5111472…
Zmarłych 1783 – 1940; 1947 – 1957 14 5111473…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1739-1750;

∞ 1739-1755, 1758-1763;

† 1739-1754

łaciński nie 59 (145) 5111470/1
2. Indeks: *∞† 1739 – 1808 polski 65 (188) 5111470/2
3. * i † * 1750-1797;

† 1755-1779

łaciński nie 1 5111470/3 80433
4. Omnes i zapowiedzi 1808 – 1812 polski * 1809 60 (152) 5111470/4
5. Omnes 1810 – 1813 polski tak 8 5111470/5 80434
6. Omnes i zapowiedzi 1813 – 1819 polski * 1818-1819;
∞ 1818
61 (153) 5111470/6
7. Omnes 1815 – 1816 polski nie 9 5111470/7 80434n
8. Omnes 1816 – 1818 polski tak 10 5111470/8 80435
9. Omnes 1819 – 1821 polski tak 11 5111470/9 80435n
10. Omnes 1820 – 1825 polski tak 62 (154) 5111470/10
11. Omnes 1822 – 1824 polski tak 12 5111470/11 80436
12. Omnes 1825 – 1827 polski tak 13 5111470/12 80436
13. Omnes 1828 – 1830 polski nie 14 5111470/13 80436n
14. Omnes 1833 polski nie 15 5111470/14 80437
15. Omnes 1834 polski tak 16 5111470/15 80437
16. Omnes 1836 – 1838 polski tak 17 5111470/16 80437
17. Omnes 1848 – 1860 łaciński nie 63 (149) 5111470/17
18. Omnes 1938 polski tak 64 (187) 5111470/18

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1842 łaciński nie 22 (146) 5111471/1
2. 1808 – 1809 polski nie 2 5111471/2 80437
3. 1808 – 1810 polski nie 3 5111471/3 80437
4. 1826 – 1841 polski tak 23 (155) 5111471/4
5. 1842 – 1846 polski tak 24 (156) 5111471/5
6. 1846 – 1857 polski tak 25 (157) 5111471/6
7. 1857 – 1870 polski tak 26 (158) 5111471/7
8. 1868 – 1875 rosyjski tak 27 (168) 5111471/8
9. 1875 – 1879 rosyjski tak 28 (257) 5111471/9
10. 1876 – 1883 łaciński nie 29 (147) 5111471/10
11. 1880 – 1886 rosyjski tak 30 (169) 5111471/11
12. 1883 – 1893 łaciński nie 31 (148) 5111471/12
13. 1886 – 1894 rosyjski tak 32 (170) 5111471/13
14. 1893 – 1902 rosyjski nie 33 (159) 5111471/14
15. 1894 – 1901 rosyjski tak 34 (171) 5111471/15
16. 1901 – 1914 rosyjski tak 35 (172) 5111471/16
17. 1914 – 1923 rosyjski, polski tak 36 (173) 5111471/17
18. 1923 – 1930 polski tak 37 (181) 5111471/18
19. 1930 – 1932 polski tak 38 (182) 5111471/19
20. 1933 – 1939 polski tak 39 (183) 5111471/20
21. 1947 – 1950 polski tylko 1947 18 5111471/21
22. 1950 – 1953 polski tak (od 1951) 19 5111471/22

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne 

sygnatury

Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1764 – 1844 łaciński nie 40 (150) 5111472/1
2. 1808 – 1809 polski nie 4 5111472/2 80437
3. 1809 – 1810 polski nie 5 5111472/3 80437
4. 1826 – 1843 polski tak (brak 1829-1832, 1834) 41 (161) 5111472/4
5. 1844 – 1857 polski tak 42 (162) 5111472/5
6. 1857 – 1872 polski tak 43 (163) 5111472/6
7. 1860 – 1897 łaciński, polski nie 44 (160) 5111472/7
8. 1868 – 1884 rosyjski tak 45 (174) 5111472/8
9. 1884 – 1909 rosyjski tak 46 (175) 5111472/9
10. 1909 – 1930 rosyjski tak 47 (176) 5111472/10
11. 1930 – 1940 polski tak 48 (184) 5111472/11
12. 1947 – 1957 polski tak (bez 1948-1950) 20 5111472/12

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1783 – 1843 łaciński nie 49 (151) 5111473/1
2. 1808 – 1809 polski nie 6 5111473/2 80437
3. 1809 – 1810 polski nie 7 5111473/3 80437
4. 1826 – 1841 polski tylko 1828, 1834-1841 50 (164) 5111473/4
5. 1842 – 1851 polski tak 51 (165) 5111473/5
6. 1852 – 1858 polski tak 52 (166) 5111473/6
7. 1858 – 1872 polski tak 66 (167) 5111473/7
8. 1868 – 1880 rosyjski tak 53 (177) 5111473/8
9. 1880 – 1897 rosyjski tak 54 (178) 5111473/9
10. 1897 – 1909 rosyjski tak 55 (179) 5111473/10
11. 1909 – 1931 rosyjski, polski tak 56 (180) 5111473/11
12. 1932 – 1938 polski tak 57 (185) 5111473/12
13. 1939 – 1940 polski nie 58 (186) 5111473/13
14. 1947 – 1957 polski tak (bez 1948-1950) 21 5111473/14