Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1690-1723, 1725-1792; 1816-1825 10 5111440…
Ochrzczonych 1792 – 1875 10 5111441…
Zaślubionych 1792 – 1878 8 5111442…
Zmarłych 1792 – 1838; 1840 – 1871 8 5111443…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1690-1723;

∞ 1690-1718,

1755-1760;

† 1756-1792

łaciński nie 28 5111440/1 80419n
2. * i ∞ * 1725-1761;

∞ 1725-1755

łaciński nie 29 5111440/2 80420
3. * i ∞ * 1756-1792;

∞ 1760-1792

łaciński nie 27 5111440/3 80420n
4. * i ∞ 1816 – 1818 polski tak 30 5111440/4 80421
5. Omnes 1819 – 1820 polski tak 30a 5111440/5 80421
6. Omnes 1821 polski tak 31 5111440/6 80421
7. Omnes 1822 polski tak 32 5111440/7 80421
8. Omnes 1823 polski tak 33 5111440/8 80421n
9. Omnes 1824 polski tak 34 5111440/9 80422
10. Omnes 1825 polski polski 35 5111440/10 80422

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1792 – 1802 łaciński, polski  nie 1 5111441/1 80422
2. 1795 – 1796 łaciński nie 2 5111441/2 80422
3. 1802 – 1830 łaciński nie 3 5111441/3 80422n
4. 1810 – 1814 polski tak 4 5111441/4 80423n
5. 1815 polski tak 5 5111441/5 80424
6. 1826 – 1836 polski tak 6 5111441/6 80424
7. 1837 – 1844 polski tak 7 5111441/7 80424n
8. 1844 – 1862  łaciński nie 8 5111441/8 80425
9. 1845 – 1861 polski tak 9 5111441/9 80425n
10. 1862 – 1875 polski; rosyjski tak 10 5111441/10 80426nn

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne

 sygnatury

Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1792 – 1837 łaciński nie 11 5111442/1 80428
2. 1810 – 1811 polski tak   12 5111442/2 80428
3. 1812  polski tak 13 5111442/3 80428
4. 1813 – 1814 polski tak 14 5111442/4 80428
5. 1815 polski tak 15 5111442/5 80428
6. 1826 – 1843 polski tak 16 5111442/6 80428n
7. 1844 – 1862 polski nie 17 5111442/7 80429
8. 1844 – 1878 polski, rosyjski tak 18 5111442/8 80429n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1792 – 1808 łaciński, polski nie 19 5111443/1 80430
2. 1808 – 1811 polski tak 20 5111443/2 80430n
3. 1809 – 1838 łaciński nie 21 5111443/3 80431
4. 1812 – 1813 polski tak 22 5111443/4 80431
5. 1814 – 1818 polski tak 23 5111443/5 80431
6. 1840 – 1854 polski tak 24 5111443/6 80431n
7. 1844 – 1871 łaciński nie 25 5111443/7 80432
8. 1854 – 1866 polski tak 26 5111443/8 80432