Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Korczewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1806 – 1825 11 5111410…
Ochrzczonych 1809 – 1886 10 5111411…
Zaślubionych 1809 – 1887 8 5111412…
Zmarłych 1809 – 1888 9 5111413…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1806 – 1816 łaciński nie 28 5111410/1 80407n
2. Omnes 1815 – 1817

1821

łaciński nie 29 5111410/2 80408
3. Omnes 1817 – 1818 polski tak 30 5111410/3 80408
4. Omnes 1818 polski tak 31 5111410/4 80408
5. Omnes 1819 polski tak 32 5111410/5 80409
6. Omnes 1820 polski tak 33 5111410/6 80408
7. Omnes 1821 polski tak 34 5111410/7 80408
8. Omnes 1822 polski tak 35 5111410/8 80408n
9. Omnes 1823 polski tak 36 5111410/9 80409
10. Omnes 1824 polski tak 37 5111410/10 80409
11. Omnes 1825 polski tak 38 5111410/11 80409

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne

 sygnatury

Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski nie 1 5111411/1 80403
2. 1810  – 1811 polski nie 2 5111411/2 80403
3. 1811 – 1812 polski nie 3 5111411/3 80403
4. 1812 – 1813 polski nie 4 5111411/4 80403
5. 1813 – 1814 polski tak 5 5111411/5 80403
6. 1814 – 1815 polski tak 6 5111411/6 80404
7. 1815 – 1816 polski tak 7 5111411/7 80404
8. 1816 – 1817 polski nie 8 5111411/8 80404
9. 1817 – 1853 łaciński nie 9 5111411/9 80404
10. 1854 – 1886 łaciński nie 10 5111411/10 80405

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski nie 11 5111412/1 80405
2. 1810 – 1811 polski nie 12 5111412/2 80405
3. 1811 – 1812 polski nie 13 5111412/3 80405
4. 1813 – 1814 polski tak 14 5111412/4 80405
5. 1814 – 1815 polski tak 15 5111412/5 80405
6. 1815 – 1816 polski tak 16 5111412/6 80405
7. 1816 – 1817 polski tak 17 5111412/7 80405
8. 1817 – 1887 łaciński nie 18 5111412/8 80406

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski nie 19 5111413/1 80406
2. 1810 – 1811 polski nie 20 5111413/2 80406
3. 1811 – 1812 polski nie 21 5111413/3 80406
4. 1812 – 1813 polski nie 22 5111413/4 80406
5. 1813 – 1814 polski tak 23 5111413/5 80406
6. 1814 – 1815  polski tak 24 5111413/6 80406
7. 1815 – 1816 polski tak 25 5111413/7 80406
8. 1816 – 1817 polski tak 26 5111413/8 80406
9. 1817 – 1888 polski nie 27 5111413/9 80407