Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Koninie (dawny Morzysław)

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1722 – 1808; 1813 – 1863 6 5111390…
Ochrzczonych 1797-1812; 1826-1932; 1947-1948 21 5111391…
Zaślubionych 1797 – 1811; 1826 – 1939 12 5111392…
Zmarłych 1797 – 1811; 1826 – 1939 14 5111393…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † 1722 – 1797 łaciński nie 25 5111390/1 80657
2. Indeks: omnes 1797 – 1808 polski 30 5111390/2 80660
3. Omnes 1813 – 1825 łaciński nie 27 5111390/3 80658
4. Omnes 1815 – 1819 polski tak 28 5111390/4 80658
5. Omnes 1820 – 1825 polski tak 26 5111390/5 80659
6. Omnes 1826 – 1863 łaciński nie 29 5111390/6 80659

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1806 łaciński nie 1 5111391/1 80650
2. 1807-1812, 1841 łaciński nie 2 5111391/2 80650n
3. 1809 – 1810 polski nie 3 5111391/3 80651
4. 1826 – 1833  polski nie 4 5111391/4 80651
5. 1826 – 1859 łaciński nie 5 5111391/5 80651
6. 1834 – 1846 polski tak 6 5111391/6 80652
7. 1847 – 1856 polski tak 7 5111391/7 80652n
8. 1857 – 1866 polski tak 8 5111391/8 80653n
9. 1860 – 1876 łaciński nie 9 5111391/9 80654
10. 1867 – 1873 polski tak 31 5111391/10
11. 1868 – 1871 polski, rosyjski tak 10 5111391/11 80654
12. 1872 – 1879 rosyjski tak 32 5111391/12
13. 1876 – 1882 łaciński nie 33 5111391/13
14. 1879 – 1883 rosyjski tak 34 5111391/14
15. 1883 – 1888 rosyjski tak 35 5111391/15
16. 1888 – 1896 rosyjski tak 36 5111391/16
17. 1896 – 1904 rosyjski tak 37 5111391/17
18. 1904 – 1915 rosyjski, polski tak 38 5111391/18
19. 1916 – 1925 polski tak 39 5111391/19
20. 1925 – 1932 polski tak 40 5111391/20
21. 1947 – 1948 polski tak 11 5111391/21

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1811 łaciński nie 12 5111392/1 80654n
2. 1809 – 1810 polski nie 13 5111392/2 80655
3. 1826 – 1838 polski tylko 1829 41 5111392/3
4. 1839 – 1861 polski tak 42 5111392/4
5. 1862 – 1877 polski tak 43 5111392/5
6. 1864 – 1882 łaciński nie 14 5111392/6 80655
7. 1868 – 1877 polski tak 15 5111392/7 80655
8. 1878 – 1890 rosyjski tak 44 5111392/8
9. 1891 – 1903 rosyjski tak 45 5111392/9
10. 1903 – 1919 rosyjski, polski tak 46 5111392/10
11. 1919 – 1929 polski tak 47 5111392/11
12. 1930 – 1939 polski tak 48 5111392/12

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1807 łaciński nie 16 5111393/1 80655
2. 1808 – 1811 łaciński nie 17 5111393/2 80655
3. 1809 – 1810 polski tak 18 5111393/3 80655
4.  1826 – 1833  polski nie 19 5111393/4 80655
5. 1834 – 1865 polski tak 20 5111393/5
6. 1864 – 1880 łaciński nie 21 5111393/6
7. 1866 – 1878 polski tak 22 5111393/7
8. 1868 – 1874 polski, rosyjski tak 23 5111393/8
9. 1875 – 1885 rosyjski tak 24 5111393/9
10. 1885 – 1895 rosyjski tak 49 5111393/10
11. 1895 – 1907 rosyjski tak 50 5111393/11
12. 1908 – 1923 rosyjski, polski tak 51 5111393/12
13. 1923 – 1937 polski tak 52 5111393/13
14. 1938 – 1939 polski tak 53 5111393/14