Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Koninie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1821, 1826, 1829 3 5111340…
Ochrzczonych 1834-1871; 1905-1945, 1947-1958 24 5111341…
Zaślubionych

1808; 1830 – 1849; 1912 – 1928

1934 – 1947; 1949 – 1956

13 5111342…
Zmarłych

1849 – 1872; 1901 – 1910

1924 – 1934; 1940 – 1957

12 5111343…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1821 polski tak 13 5111340/1 80396
2. Omnes 1826 polski tak 14 5111340/2 80396
3. Omnes 1829 polski tak 15 5111340/3 80396

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1834 – 1838 polski tak 1 5111341/1 80396n
2. 1839 – 1841 polski tak 2 5111341/2 80397
3. 1842 – 1844 polski tak 3 5111341/3 80397
4. 1845 – 1850 polski tak 4 5111341/4 80938
5. 1850 – 1858 polski tak 5 5111341/5 80938n
6. 1859 – 1866 polski tak 6 5111341/6 80399n
7. 1866 – 1871 polski, rosyjski tak 7 5111341/7 80400
8. 1905 – 1910 rosyjski tak 30 5111341/8 81234n
9. 1910 – 1918  rosyjski, polski tak 31 5111341/9 81234n
10. 1918 – 1922 polski tak 32 5111341/10 81234n
11. 1922 – 1926 polski tak 33 5111341/11 81234n
12. 1926 – 1932 polski tak 34 5111341/12 81234n
13. 1932 – 1934 polski tak 35 5111341/13 81234n
14. 1934 – 1936 polski tak 36 5111341/14 81234n
15. 1937 – 1940 polski tak 37 5111341/15 81234n
16. 1938, 1940-1942,
1944-1945 /raptularz
polski tylko 1941-1942 38 5111341/16 81234n
17. 1947  polski tak 16 5111341/17 81234n
18. 1948 polski tak 17 5111341/18 81234n
19. 1949 – 1950 polski nie 18 5111341/19 81234n
20. 1950 – 1951 polski nie 19 5111341/20 81234n
21. 1952 – 1953 polski nie 20 5111341/21 81234n
22. 1953 – 1954 polski nie 21 5111341/22 81234n
23. 1954 – 1956 polski tylko 1956 22 5111341/23 81234n
24. 1957 – 1958 polski tak 23 5111341/24 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 polski nie 7a 5111342/1 81234n
2. 1808 polski nie 7b 5111342/2 81234n
3. 1830 – 1836 polski tak 8 5111342/3 80400
4. 1837 – 1849 polski tak 9 5111342/4 80401
5. 1912 – 1921 rosyjski, polski tak 39 5111342/5 81234n
6. 1921 – 1928 polski tak 40 5111342/6 81234n
7. 1934 – 1939 polski tak 41 5111342/7 81234n
8. 1940 – 1945 polski nie → poz. 13 42 5111342/8 81234n
9. 1945 polski nie → poz. 13 43 5111342/9 81234n
10. 1945 – 1947 polski nie → poz. 13 44 5111342/10 81234n
11. 1949 – 1950 polski tak 24 5111342/11 81234n
12. 1950 – 1956 polski nie → poz. 13 25 5111342/12 81234n
13. 1940-1956 /indeks polski 45 5111342/13 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1849 – 1855 polski tak 10 5111343/1 80401n
2. 1856 – 1865 polski tak 11 5111343/2 80402
3. 1865 – 1872 polski, rosyjski tak 12 5111343/3 80403
4. 1901 – 1910 rosyjski tak 46 5111343/4
5. 1924 – 1934 polski tak 47 5111343/5
6. 1940 – 1945 polski nie → poz. 12 48 5111343/6
7. 1945 – 1947 polski nie → poz. 12 49 5111343/7
8. 1947 – 1949 polski tak 26 5111343/8
9. 1949 – 1953 polski tylko 1949 27 5111343/9
10. 1953 – 1955 polski nie 28 5111343/10
11. 1955 – 1957 polski tylko 1956 29 5111343/11
12. 1940 – 1949 /indeks polski 50 5111343/12