Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja Apostoła w Koninie (dawne Gosławice)

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1752-1782; 1816-1849;

1868-1877; 1940-1946

8 5111330…
Ochrzczonych 1797 – 1816; 1826 – 1925

1941 – 1942; 1945 – 1967

22 5111331…
Zaślubionych 1826 – 1927; 1955 – 1968 7 5111332…
Zmarłych 1826 – 1929 10 5111333…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1752-1782;

∞ 1753-1782;

† 1752-1781

łaciński nie 17 5111330/1 81234n
2. Omnes 1816 – 1822 łaciński nie 33 5111330/2 81234n
3. * i † 1820 – 1849 łaciński nie 14 5111330/3 80223n, 81234n
4. Omnes 1868 – 1869 polski tak 34 5111330/4 81234n
5. Omnes 1870 – 1872 polski nie 35 5111330/5 81234n
6. Omnes 1873 – 1875 polski nie 36 5111330/6 81234n
7. Omnes 1875 – 1877 polski nie 37 5111330/7 81234n
8. Omnes 1940 – 1946 polski nie 38 5111330/8 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna

 sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1797 – 1816 łaciński nie 18 5111331/1 81234n
2. 1826 – 1841 polski częściowe 1 5111331/2 80224
3. 1842 – 1847 polski tak 2 5111331/3 80224
4. 1848 – 1856 (+1866) polski tak 3 5111331/4 80224
5. 1857 – 1863 polski tak 4 5111331/5 80225
6. 1864 – 1869 polski, rosyjski tak 5 5111331/6 80225
7. 1870 – 1876 rosyjski tak 19 5111331/7 81234n
8. 1877 – 1881 rosyjski tak 20 5111331/8 81234n
9. 1882 – 1888 rosyjski tak 21 5111331/9 81234n
10. 1888 – 1895 rosyjski tak 22 5111331/10 81234n
11. 1895 – 1905 rosyjski tak 23 5111331/11 81234n
12. 1905 -1913 rosyjski, polski tak 39 5111331/12 81234n
13. 1914 – 1925 rosyjski, polski tak 40 5111331/13 81234n
14. 1941-1942, 1945-1946 polski tak 15 5111331/14 80227
15. 1947 – 1949 polski tak 24 5111331/15 81234n
16. 1949 – 1950 polski tak 25 5111331/16 81234n
17. 1951 polski tak 26 5111331/17 81234n
18. 1952 polski tak 27 5111331/18 81234n
19. 1953 – 1954 polski tak 28 5111331/19 81234n
20. 1955 – 1959 polski tak 16 5111331/20 81234n
21. 1960 – 1964 polski tak 29 5111331/21 81234n
22. 1965 – 1967 polski tak 30 5111331/22 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1845 polski częściowo 6 5111332/1 80225
2. 1846 – 1861 polski tak 7 5111332/2 80225
3. 1862 – 1877 polski tak 8 5111332/3 80226
4. 1878 – 1887 rosyjski tak 41 5111332/4 81234n
5. 1887 – 1904 rosyjski tak 42 5111332/5 81234n
6. 1904 – 1927 rosyjski, polski tak 43 5111332/6 81234n
7. 1955 – 1968 polski tak 31 5111332/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1840 polski częściowo 9 5111333/1 80226
2. 1840 – 1848 polski tak 10 5111333/2 80226
3. 1849 – 1859 polski tak 11 5111333/3 80226
4. 1850 – 1868 łaciński nie 12 5111333/4 80226
5. 1859 – 1871 polski, rosyjski tak 13 5111333/5 80227
6. 1872 – 1883 rosyjski tak 32 5111333/6 81234n
7. 1883 – 1893 rosyjski tak 44 5111333/7 81234n
8. 1894 – 1911 rosyjski tak 45 5111333/8 81234n
9. 1895 – 1914 polski nie 46 5111333/9 81234n
10. 1911 – 1929 rosyjski, polski tak 47 5111333/10 81234n