Księgi metrykalne parafii Św. Prokopa w Konecku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1729 – 1823; 1825

1914 – 1925; 1945 – 1946

12 5111290…
Ochrzczonych 1790 – 1852; 1858 – 1885

1894-1905; 1909-1929, 1947-1950

9 5111291…
Zaślubionych 1808 – 1857; 1859 – 1915 7 5111292…
Zmarłych 1805 – 1850; 1940 2 5111293…
Zapowiedzi 1823 – 1825 3 5111294…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: * ∞ † 1729 – 1808 polski —- 1 5111290/1 80388
2. Omnes 1808 – 1809 polski nie 18 5111290/2 80388
3. Omnes 1809 – 1810 polski nie 17 5111290/3 80388
4. * i † 1809 – 1816 polski nie 19 5111290/4 80389
5. Omnes 1816 – 1820 polski tak 20 5111290/5 80389
6. Omnes 1820 – 1822 polski tak 21 5111290/6 80389
7. Omnes 1821 – 1822 polski tak 22 5111290/7 80390
8. Omnes 1823 polski tak 23 5111290/8 80390
9. Omnes 1825 polski tak 24 5111290/9 80390
10. Raptularz: omnes *†1914 – 1925;

∞ 1915 – 1925

polski nie 30 5111290/10 81234n
11. Omnes 1945 polski tak 27 5111290/11 81234n
12. Omnes 1946 polski tak 28 5111290/12 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1790 – 1830

(tylko indeks);

1834 – 1835

polski,

łaciński

nie 2 5111291/1 80388
2. 1824 – 1841 polski nie 3 5111291/2 80390n
3. 1837 – 1852 łaciński nie 4 5111291/3 80391
4. 1858 – 1868 polski nie 5 5111291/4 80391n
5. 1868 – 1885 rosyjski tak 6 5111291/5 80392n
6. 1894 – 1905 rosyjski tak 31 5111291/6 81234n
7. 1909 – 1914 rosyjski tak 32 5111291/7 81234n
8. 1914 – 1929 rosyjski, polski tak 33 5111291/8 81234n
9. 1947 – 1950 polski tak (1949-1950) 29 5111291/9 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1825 łaciński tak 7 5111292/1 80394
2. 1810 – 1816 polski tak 8 5111292/2 80394
3. 1812 – 1816 polski nie 9 5111292/3 80394
4. 1826 – 1857 polski nie 10 5111292/4 80394n
5. 1859 – 1868 polski nie 11 5111292/5 80395
6. 1868 – 1893 rosyjski tak 12 5111292/6 80395
7. 1894 – 1915 rosyjski, polski tak 34 5111292/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1805 – 1850 łaciński nie 16 5111293/1 80395
2. 1940 – 1941 niemiecki nie 26 5111293/2 81234n

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1823 polski nie 13 5111294/1 80393
2. 1824 polski tak 14 5111294/2 80393
3. 1925 polski tak 15 5111294/3 80393