Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Kole

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1731 – 1851 7 5111280…
Ochrzczonych 1806-1849; 1862-1906, 1947-1954 19 5111281…
Zaślubionych 1824; 1862-1889, 1947-1951 6 5111282…
Zmarłych 1822; 1862-1889, 1947-1952 8 5111283…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1731-1766

+1 akt * 1781

łaciński tak 8 5111280/1 80383n
2. Omnes 1767 – 1782 łaciński tak 9 5111280/2 80384
3. Omnes 1783 – 1805 łaciński tak 10 5111280/3 80384n
4. ∞ i † 1806 – 1827 łaciński tylko 1806-1808 11 5111280/4 80385
5. ∞ i † ∞ 1828-1843;

† 1828-1845

łaciński nie 12 5111280/5 80385
6. ∞ i † ∞ 1844-1851

† 1846-1851

łaciński nie 13 5111280/6 80385
7. Indeks: *∞† 1731 – 1808 polski 7 5111280/7 80385n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty 

graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1806 – 1822 łaciński tak 1 5111281/1 80386
2. 1818 polski nie 14 5111281/2 80386
3. 1823 – 1842 łaciński nie 2 5111281/3 80386
4. 1825 polski nie 15 5111281/4 80387
5. 1825 polski nie 16 5111281/5 80387
6. 1842 – 1849 łaciński nie 3 5111281/6 80387
7. 1862 – 1886 łaciński nie 4 5111281/7 80387
8. 1871 – 1878 rosyjski tak 30 5111281/8 81234n
9. 1878 – 1884 rosyjski tak 31 5111281/9 81234n
10. 1884 – 1889 rosyjski tak 32 5111281/10 81234n
11. 1875 – 1877 polski nie 39 5111281/11 81234n
12. 1888 – 1906 polski nie 40 5111281/12 81234n
13. 1947 – 1948 polski tak 19 5111281/13 81234n
14. 1948 – 1949 polski tak 20 5111281/14 81234n
15. 1949 polski nie 21 5111281/15 81234n
16. 1950 – 1951 polski tak 22 5111281/16 81234n
17. 1951 – 1952 polski tak 23 5111281/17 81234n
18. 1953 polski tak 24 5111281/18 81234n
19. 1954 polski tak 25 5111281/19 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1824 polski nie 17 5111282/1 80387
2. 1862 – 1885 łaciński nie 5 5111282/2 80387
3. 1871 – 1879 rosyjski tak 33 5111282/3 81234n
4. 1879 – 1887 rosyjski tak 34 5111282/4 81234n
5. 1888 – 1889 rosyjski tak 35 5111282/5 81234n
6. 1947 – 1951 polski tak 26 5111282/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1822 polski nie 18 5111283/1 80388
2. 1862 – 1885 łaciński nie 6 5111283/2 80388
3. 1870 – 1878 rosyjski tak 36 5111283/3 81234n
4. 1878 – 1886 rosyjski tak 37 5111283/4 81234n
5. 1887 – 1889 rosyjski tak 38 5111283/5 81234n
6. 1947 – 1949 polski tak 27 5111283/6 81234n
7. 1949 – 1951 polski tak 28 5111283/7 81234n
8. 1951 – 1952 polski tak 29 5111283/8 81234n