Księgi metrykalne parafii Św. Trójcy w Kłotnie (dawne Kłótno)

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1824 – 1825; 1868 3 5111230…
Ochrzczonych 1826-1940, [1942-1945] 10 5111231…
Zaślubionych 1826 – 1940 5 5111232…
Zmarłych 1826 – 1940 4 5111233…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1824 polski nie 8 5111230/1 80365
2. Omnes 1825 polski tak 9 5111230/2 80365
3. Omnes 1868 rosyjski

polski

tak 10 5111230/3 80365

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1860 polski tak 1 5111231/1 80365n
2. 1861 – 1868 polski, rosyjski tak 2 5111231/2 80367
3. 1866 – 1874 łaciński nie 3 5111231/3 80367
4. 1868 – 1871 polski, rosyjski tak 4 5111231/4 80367
5. 1872 – 1879 rosyjski tak 5 5111231/5 80367n
6. 1880 – 1899 rosyjski tak 11 5111231/6 81234n
7. 1900 – 1908 rosyjski tak 12 5111231/7 81234n
8. 1909 – 1926 rosyjski, polski tak 13 5111231/8 81234n
9. 1926 – 1932 polski tak 14 5111231/9 81234n
10. 1932 – 1940 polski tak 15 5111231/10 81234n
0. 1942-1945 polski tak od 5113051/8 do 5113051/12 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1869 polski tak 6 5111232/1 80368
2. 1870 – 1890 rosyjski tak 16 5111232/2 81234n
3. 1890 – 1918 rosyjski, polski tak 17 5111232/3 81234n
4. 1918 – 1932 polski tak 18 5111232/4 81234n
5. 1932 – 1940 polski tak 19 5111232/5 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1879 polski, rosyjski tak 7 5111233/1 80369
2. 1879 – 1903 rosyjski tak 20 5111233/2 81234n
3. 1903 – 1929 rosyjski, polski tak 21 5111233/3 81234n
4. 1929 – 1940 polski tak 22 5111233/4 81234n