Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kłodawie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1656 – 1684; 1809 – 1815

1817 – 1819; 1822 – 1824

12 5111210…
Ochrzczonych 1737 – 1767; 1808 – 1809
1874 – 1941, 1945 – 1954
21 5111211…
Zaślubionych 1690 – 1705; 1709 – 1767

1879 – 1939; 1947 – 1953

10 5111212…
Zmarłych 1707 – 1767; 1808 – 1809

1884 – 1933; 1947 – 1951

9 5111213…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ *1656 1683;

∞1667-1678,

1 akt 1684

polski nie 1b 5111210/1 81234n
2. Omnes 1809 – 1810 polski nie 3 5111210/2 80362
3. Omnes 1810 polski nie 4 5111210/3 80362
4. Omnes 1811 polski nie 5 5111210/4 80362
5. Omnes 1812 polski nie 6 5111210/5 80362
6. Omnes 1813 – 1815 polski nie 13 5111210/6 80362n
7. Omnes 1817 polski nie 7 5111210/7 80363
8. Omnes 1818 polski nie 8 5111210/8 80363
9. Omnes 1819 polski nie 9 5111210/9 80363
10. Omnes 1822 polski tak 10 5111210/10 80364
11. Omnes 1823 polski tak 11 5111210/11 80364
12. Omnes 1824 polski tak 12 5111210/12 80364

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1737 – 1767 łaciński nie 1a 5111211/1 80963
2. 1808 – 1809 polski  nie 1 5111211/2 80361
3. 1874 – 1880 rosyjski tak 22 5111211/3 81234n
4. 1880 – 1885 rosyjski tak 23 5111211/4 81234n
5. 1885 – 1890 rosyjski tak 24 5111211/5 81234n
6. 1890 – 1894 rosyjski nie 25 5111211/6 81234n
7. 1894 – 1901 rosyjski tak 26 5111211/7 81234n
8. 1901 – 1908 rosyjski tak 27 5111211/8 81234n
9. 1908 – 1916 rosyjski, polski tak 28 5111211/9 81234n
10. 1916 – 1922 polski tak 29 5111211/10 81234n
11. 1922 – 1927 polski tak 30 5111211/11 81234n
12. 1927 – 1933 polski tak 31 5111211/12 81234n
13. 1933 – 1939 polski tak 32 5111211/13 81234n
14. Raptularz 1937 – 1941 polski tylko 1940 33 5111211/14 81234n
15. Raptularz 1941,

1945-1947

polski nie 34 5111211/15 81234n
16. Raptularz

1945-1947; 1957

polski nie 35 5111211/16 81234n
17. 1947 – 1948 polski tak 15 5111211/17 81234n
18. 1948 – 1950 polski tak 16 5111211/18 81234n
19. 1950 – 1951 polski tak 17 5111211/19 81234n
20. 1951 – 1953 polski tak 18 5111211/20 81234n
21. 1953 – 1954 polski tak 19 5111211/21 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1690 – 1705

1709 – 1767

łaciński nie 2a 5111212/1 80963
2. 1879 – 1887 rosyjski tak 36 5111212/2 81234n
3. 1886 – 1894 ~prot. przedśl. polski nie 14 5111212/3 80364
4. 1887 – 1896 rosyjski tak 37 5111212/4 81234n
5. 1896 – 1906 rosyjski tak 38 5111212/5 81234n
6. 1906 – 1916 rosyjski, polski tak 39 5111212/6 81234n
7. 1917 – 1926 polski tak 40 5111212/7 81234n
8. 1926 – 1934 polski tak 41 5111212/8 81234n
9. 1934 – 1939 polski tak 42 5111212/9 81234n
10. 1947 – 1953 polski tak (do 1952) 20 5111212/10 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1707 – 1767 łaciński nie 3a 5111213/1 80963
2. 1808 – 1809 polski nie 2 5111213/2 80359n
3. 1884 – 1892 rosyjski tak 43 5111213/3 81234n
4. 1892 – 1897 rosyjski tak 44 5111213/4 81234n
5. 1897 – 1909 rosyjski tak 45 5111213/5 81234n
6. 1909 – 1919 rosyjski, polski tak 46 5111213/6 81234n
7. 1919 – 1933 polski tak 47 5111213/7 81234n
8. 1933 – 1939 polski tak 48 5111213/8 81234n
9. 1947 – 1951 polski tak (do 1952) 21 5111213/9 81234n