Księgi metrykalne parafii Św. Prokopa w Kłóbce

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1775 – 1808 2 5111220…
Ochrzczonych 1826-1924, [1942-1945] 10 5111221…
Zaślubionych 1826 – 1940 8 5111222…
Zmarłych 1826 – 1940 8 5111223…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1777 – 1798;

∞ 1775 – 1800;

† 1775 – 1798

łaciński nie 1 5111220/1 80370
2. Indeks: omnes 1777 – 1808 polski 2 5111220/2 80370

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1846 polski nie 3 5111221/1 80370n
2. 1847 – 1861 polski tak 4 5111221/2 80371n
3. 1862 – 1874 polski, rosyjski tak 5 5111221/3 80372n
4. 1874 – 1875 rosyjski tak 6 5111221/4 80373
5. 1876 – 1885 rosyjski tak 13 5111221/5 81234n
6. 1885 – 1891 rosyjski tak 14 5111221/6 81234n
7. 1891 – 1898 rosyjski tak 15 5111221/7 81234n
8. 1898 – 1904 rosyjski tak 16 5111221/8 81234n
9. 1904 – 1912 rosyjski tak 17 5111221/9 81234n
10. 1912 – 1924 polski, rosyjski tak 18 5111221/10 81234n
0. 1942-1945 polski tak ! od 5113051/8 do 5113051/12 ! 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1848 polski nie 7 5111222/1 80373
2. 1849 – 1872 polski tak 8 5111222/2 80373n
3. 1872 – 1875 rosyjski tak 9 5111222/3 80374
4. 1876 – 1886 rosyjski tak 19 5111222/4 81234n
5. 1887 – 1909 rosyjski tak 20 5111222/5 81234n
6. 1909 – 1925 rosyjski, polski tak 21 5111222/6 81234n
7. 1925 – 1933 polski tak 22 5111222/7 81234n
8. 1934 – 1940 polski tak 23 5111222/8 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1832 polski nie 10 5111223/1 80374
2. 1833 – 1856 polski tak 11 5111223/2 80374n
3. 1856 – 1875 polski, rosyjski tak 12 5111223/3 80375
4. 1876 – 1877 rosyjski tak 24 5111223/4 81234n
5. 1878 – 1895 rosyjski tak 25 5111223/5 81234n
6. 1895 – 1907 rosyjski tak 26 5111223/6 81234n
7. 1908 – 1920 rosyjski, polski tak 27 5111223/7 81234n
8. 1920 – 1940 rosyjski,

łaciński, polski

tak 28 5111223/8 81234n