Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Kłobi

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1801 – 1840; 1911 – 1928 2 5111190…
Ochrzczonych 1826 – 1868 2 5111191…
Zaślubionych 1826 – 1868 1 5111192…
Zmarłych 1826 – 1868 1 5111193…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1801 – 1840 łaciński nie 1 5111190/1 80358n
2. Omnes * 1911-1928;

∞ 1911-1923;

† 1912, 1915

polski nie 6 5111190/2 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1861 polski tak 2 5111191/1 80359n
2. 1862 – 1868 polski tak 3 5111191/2 80360

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1868 polski tak 4 511119/1 80360n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1868 polski tak 5 5111193/1 80361