Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja w Kleczewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1817 – 1867; 1928 47 5111170…
Ochrzczonych 1804-1805; 1808-1815, 1818-1820; 1825, 1840-1876; 1951-1955 11 5111171…
Zaślubionych 1808-1811; 1819-1820, 1824-1825; 1841-1884, 1947-1956 9 5111172…
Zmarłych 1808 – 1810; 1819 – 1820; 1824; 1855 – 1884 6 5111173…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury

Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. Omnes

* 1817-1837, 1839;

∞ 1818-1841;

† 1822-1841

łaciński

polski

nie 64 5111170/1 80349n
2. Omnes 1818  polski tak 9 5111170/2 80350
3. Omnes 1819 polski tak 10 5111170/3 80350
4. Omnes 1820 polski tak 14 5111170/4 80350
5. Omnes 1826 polski nie 22 5111170/5 80350
6. Omnes 1827 polski tak 23 5111170/6 80351
7. Omnes 1827 polski tak 24 5111170/7 80351
8. Omnes 1829 polski nie 25 5111170/8 80351
9. Omnes 1830 polski nie 26 5111170/9 80351
10. Omnes 1831 polski nie 27 5111170/10 80351
11. Omnes 1832 polski nie 28 5111170/11 80351
12. Omnes 1833 polski nie 29 5111170/12 80351
13. Omnes 1834 polski tak 30 5111170/13 80351
14. Omnes 1835 polski nie 31 5111170/14 80351
15. Omnes 1836 polski nie 32 5111170/15 80351n
16. Omnes 1837 polski nie 33 5111170/16 80532
17. Omnes 1838 polski nie 34 5111170/17 80352
18. Omnes 1839 polski tak 35 5111170/18 80352
19. Omnes 1840 polski tak 36 5111170/19 80352
20. Omnes 1841 polski tak 37 5111170/20 80352
21. Omnes 1842 polski tak 38 5111170/21 80532
22. Omnes 1843 polski tak 39 5111170/22 80532
23. Omnes 1844 polski tak 40 5111170/23 80352n
24. Omnes 1845 polski tak 41 5111170/24 80353
25. Omnes 1846 polski tak 42 5111170/25 80353
26. Omnes 1847 polski tak 43 5111170/26 80353
27. Omnes 1848 polski tak 44 5111170/27 80353
28. Omnes 1849 polski tak 45 5111170/29 80353
29. Omnes 1850 polski tak 46 5111170/29 80353
30. Omnes 1851 polski tak 47 5111170/30 80353
31. Omnes 1852 polski tak 48 5111170/31 80353
32. Omnes 1853 polski tak 49 5111170/32 80354
33. Omnes 1854 polski tak 50 5111170/33 80354
34. Omnes 1855 polski tak 51 5111170/34 80354
35. Omnes 1856 polski tak 52 5111170/35 80354
36. Omnes 1857 polski tak 53 5111170/36 80354
37. Omnes 1858 polski tak 54 5111170/37 80354
38. Omnes 1859 polski tak 55 5111170/38 80354
39. Omnes 1860 polski tak 56 5111170/39 80355
40. Omnes 1861 polski tak 57 5111170/40 80355
41. Omnes 1862 polski tak 58 5111170/41 80355
42. Omnes 1863 polski tak 59 5111170/42 80355
43. Omnes 1864 polski tak 60 5111170/43 80355
44. Omnes 1865 polski tak 61 5111170/44 80355
45. Omnes 1866 polski tak 62 5111170/45 80355
46. Omnes 1867 polski tak 63 5111170/46 80355
47. ∞ i † 1928 polski tak 68a 5111170/47 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1804 – 1805 łaciński nie 1 5111171/1 80346
2. 1808 – 1809 polski nie 1a 5111171/2 80346
3. 1809 – 1810 polski nie 3 5111171/3 80346
4. 1811 – 1815 łaciński nie 7a 5111171/4 80346
5. 1818 polski tak 8 5111171/5 80347
6. 1819 polski tak 11 5111171/6 80347
7. 1820 polski tak 15 5111171/7 80347
8. 1825 polski tak 20 5111171/8 80347
9. 1840 – 1857 łaciński nie 65 5111171/9 80347
10. 1856 – 1876 łaciński nie 66 5111171/10 80347n
11. 1951 – 1955 polski tak 69 5111171/11 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 2 5111172/1 80348
2. 1809 – 1810 polski nie 4 5111172/2 80348
3. 1810 – 1811 polski nie 7 5111172/3 80348
4. 1819 polski tak 12 5111172/4 80348
5. 1820 polski tak 16 5111172/5 80348
6. 1824 polski tak 18 5111172/6 80348
7. 1825 polski tak 21 5111172/7 80348
8. 1841 – 1884 łaciński nie 67 5111172/8 80348
9. 1947 – 1956 polski tak 70 5111172/9 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 5 5111173/1 80349
2. 1809 – 1810  polski nie 6 5111173/2 80349
3. 1819 polski nie 13 5111173/3 80349
4. 1820 polski tak 17 5111173/4 80349
5. 1824 polski tak 19 5111173/5 80349
6. 1855 – 1884 łaciński nie 68 5111173/6 80349