Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1646-1670; 1705- 1842, 1899-1907; 1919-1924, 1927-1929; 1934-1938 22 5111130…
Ochrzczonych 1826 – 1937 15 5111131…
Zaślubionych 1826 – 1830; 1840 – 1933 7 5111132…
Zmarłych 1826-1869; 1895-1912, 1922-1927 8 5111133…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1755-1782;

∞ 1645-1670,

1746-1782;

† 1746-1781

łaciński

polski

nie 2 5111130/1 80335
2. Omnes * 1705-1746;

∞ 1707-1746;

† 1707-1744

łaciński nie 1 5111130/2 80335nn
3. Omnes 1783 – 1795 łaciński nie 3 5111130/3 80337
4. Omnes 1795 – 1803 łaciński nie 23 5111130/4 80337
5. Omnes 1803 – 1818 łaciński nie 24 5111130/5 80337n
6. Omnes 1817 – 1839 łaciński nie 25 5111130/6 80338n
7. Omnes 1828 polski nie 26 5111130/7 80339
8. * i ∞ 1831 – 1842 polski tak (* 1831;

∞ 1831-1842)

13 5111130/8 80339
9. Omnes 1899 – 1907

(† do 1906)

polski nie 27 5111130/9 81234n
10. Omnes 1919 polski tak 28 5111130/10 81234n
11. Omnes 1920 polski tak (bez †) 29 5111130/11 81234n
12. Omnes 1921 polski tak 30 5111130/12 81234n
13. Omnes 1922 polski tak 31 5111130/13 81234n
14. Omnes 1923 polski tak 32 5111130/14 81234n
15. Omnes 1924 polski tak (tylko ∞) 33 5111130/15 81234n
16. Omnes 1927 polski tak (bez *) 34 5111130/16 81234n
17. Omnes 1928 polski tak 35 5111130/17 81234n
18. Omnes 1929 polski tak (bez ∞) 36 5111130/18 81234n
19. Omnes 1934 polski tak (bez *) 37 5111130/19 81234n
20. Omnes †1934 1936;

*∞ 1936

polski tak

(tylko 1936)

38 5111130/20 81234n
21. ∞ i † ∞1934 – 1937;

† 1936 – 1937

polski nie 39 5111130/21 81234n
22. Omnes 1938 polski tak 40 5111130/22 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1827 polski nie 4 5111131/1 80339
2. 1828 – 1832 polski nie 5 5111131/2 80339
3. 1833 – 1837 polski częściowo 6 5111131/3 80339n
4. 1837 – 1842 polski tak 7 5111131/4 80340
5. 1839 – 1868 łaciński tak 11 5111131/5 80340
6. 1842 – 1850 polski tak 8 5111131/6 80341
7. 1851 – 1862 polski tak 9 5111131/7 80341
8. 1863 – 1876 polski, rosyjski tak 10 5111131/8 80342
9. 1877 – 1887 rosyjski tak 41 5111131/9 81234n
10. 1888 – 1893 rosyjski tak 42 5111131/10 81234n
11. 1893 – 1901 rosyjski tak 43 5111131/11 81234n
12. 1901 – 1908 rosyjski tak 44 5111131/12 81234n
13. 1905 – 1933 polski nie 45 5111131/13 81234n
14. 1908 – 1913 polski tak 46 5111131/14 81234n
15. 1934 – 1937 polski nie 47 5111131/15 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1830 polski nie 12 5111132/1 80342
2. 1840 – 1864 łaciński nie 16 5111132/2 80342
3. 1842 – 1858 polski tak 14 5111132/3 80343
4. 1858 – 1888 polski, rosyjski tak 15 5111132/4 80343
5. 1889 – 1904 rosyjski tak 48 5111132/5 81234n
6. 1904 – 1913 rosyjski tak 49 5111132/6 81234n
7. 1905 – 1933 rosyjski, polski nie 50 5111132/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1827 polski nie 17 5111133/1 80343
2. 1828 – 1833 polski nie 18 5111133/2 80344
3. 1833 – 1843 polski tak 19 5111133/3 80344
4. 1840 – 1862 łaciński nie 22 5111133/4 80344
5. 1843 – 1853 polski tak 20 5111133/5 80344
6. 1854 – 1869 polski, rosyjski tak 21 5111133/6 80344n
7. 1895 – 1912 rosyjski tak 51 5111133/7 81234n
8. 1922 – 1927 polski tak 52 5111133/8 81234n