Księgi metrykalne parafii Św. Jadwigi w Karnkowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (*∞† i zapowiedzi) 1770-1808; 1820-1825, 1910-1930 9 5111110…
Ochrzczonych 1849 – 1874; 1947 – 1958 6 5111111…
Zaślubionych 1790-1825; 1844-1871; 1947-1959 4 5111112…
Zmarłych 1784-1825; 1854-1876; 1947-1956 4 5111113…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes * 1770-1808;

∞ 1790-1808;

† 1784-1808

polski 1 5111110/1 80333
2. *∞† i zapowiedzi 1820 – 1821 polski tak 4 5111110/2 80333
3. *∞† i zapowiedzi 1821 – 1822 polski tak 5 5111110/3 80333n
4. *∞† i zapowiedzi 1822 polski tak 6 5111110/4 80334
5. *∞† i zapowiedzi 1823 polski tak 7 5111110/5 80334
6. *∞† i zapowiedzi 1824 polski tak 8 5111110/6 80334
7. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 9 5111110/7 80334
8. Omnes 1910 – 1918 polski nie 17 5111110/8 81234n
9. Omnes *∞ 1919 – 1928; 

† 1919 – 1930

polski nie 18 5111110/9 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1849 – 1861 polski tak 10 5111111/1 81234n
2. 1861 – 1869 polski tak 11 5111111/2 81234n
3. 1868 – 1874 rosyjski tak 12 5111111/3 81234n
4. 1947 – 1950 (duplikat) polski tak 5111111/4 81234n
5. 1950 – 1953 (duplikat) polski tak (bez 1953) 5111111/5 81234n
6. 1953 – 1958 (duplikat) polski tak 5111111/6 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1790 – 1825 łaciński nie 2 5111112/1 80333
2. 1844 – 1858 polski tak 13 5111112/2 81234n
3. 1859 – 1871 polski tak 14 5111112/3 81234n
4. 1947 – 1959 (duplikat) polski tak (bez 1959) 5111112/4 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1784 – 1825 łaciński nie 3 5111113/1 80333
2. 1854 – 1868 polski tak 15 5111113/2 81234n
3. 1869 – 1876 polski tak 16 5111113/3 81234n
4. 1947 – 1956 (duplikat) polski tak 5111113/4 81234n