Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Kaliszu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (*∞† i zapowiedzi) 1815 – 1820; 1823 – 1840 18 5111060…
Ochrzczonych 1704 – 1904; 1946 – 1954 24 5111061…
Zaślubionych 1732-1819; 1825-1871, 1946-1954 14 5111062…
Zmarłych 1730 – 1866; 1946 – 1954 15 5111063…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ 1815 – 1820 łaciński nie 54 5111060/1 80308
2. *∞† i zapowiedzi 1823 polski tak 55 5111060/2 80308
3. Omnes 1824 polski tak 56 5111060/3 80308
4. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 57 5111060/4 80308
5. Omnes 1826 polski tak 59 5111060/5 80308n
6. Omnes 1826 – 1828 polski nie 58 5111060/6 80309
7. Omnes 1829 polski tak 60 5111060/7 80309
8. Omnes 1830 polski tak 61 5111060/8 80310
9. Omnes 1831 polski nie 62 5111060/9 80310
10. Omnes 1832 polski tak 63 5111060/10 80310
11. Omnes 1833 polski tak 64 5111060/11 80310
12. Omnes 1834 polski tak 65 5111060/12 80310
13. Omnes 1835 polski tak 66 5111060/13 80310n
14. Omnes 1836 polski tak 67 5111060/14 80311
15. Omnes 1837 polski nie 68 5111060/15 80311
16. Omnes 1838 polski tak 69 5111060/16 80311
17. Omnes 1839 polski tak 70 5111060/17 80311n
18. Omnes 1839 – 1840 polski tak 71 5111060/18 80312

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1704 – 1774 łaciński nie 1 5111061/1 80295n
2. 1774 – 1782 łaciński nie 2 5111061/2 80296
3. 1782 – 1793 łaciński nie 3 5111061/3 80296
4. 1794 – 1804 łaciński nie 4 5111061/4 80296
5. 1805 – 1824 łaciński nie 5 5111061/5 80297
6. 1825 – 1904 łaciński nie 6 5111061/6 80297n
7. 1829 – 1840 polski nie 8 5111061/7 80299
8. 1840 – 1851 polski tak 9 5111061/8 80299
9. 1851 – 1860 polski tak 10 5111061/9 80300
10. 1859 – 1866 łaciński nie 7 5111061/10 80300
11. 1860 – 1866 polski tak 11 5111061/11 80300
12. 1946 polski nie 12 5111061/12 81234n
13. 1946 polski tak 13  5111061/13 81234n
14. 1947 polski nie 14 5111061/14 81234n
15. 1947 polski nie 15 5111061/15 81234n
16. 1948 polski nie 16 5111061/16 81234n
17. 1948 – 1949 polski nie 17 5111061/17 81234n
18. 1949 polski nie 18 5111061/18 81234n
19. 1949 – 1950 polski nie 19 5111061/19 81234n
20. 1951 polski nie 20 5111061/20 81234n
21. 1951 – 1952 polski nie 21 5111061/21 81234n
22. 1952 polski nie 22 5111061/22 81234n
23. 1952 – 1953 polski tak  (1952) 23 5111061/23 81234n
24. 1953 – 1954 polski tak  (1953) 24 5111061/24 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1732 – 1772 łaciński nie 25 5111062/1 80301
2. 1773 – 1805 łaciński nie 26 5111062/2 80301
3. 1795 – 1819 łaciński nie 27 5111062/3 80301n
4. 1825 – 1844 łaciński nie 28 5111062/4 80302
5. 1829 – 1849 łaciński częściowo 29 5111062/5 80302n
6. 1849 – 1864 polski tak 30 5111062/6 80303
7. 1859 – 1866 łaciński nie 31 5111062/7 80303
8. 1864 – 1871 polski, rosyjski tak 32 5111062/8 80303n
9. 1946 polski nie 33 5111062/9 81234n
10. 1947 – 1948 polski tak (1947) 34 5111062/10 81234n
11. 1948 – 1949 polski tak (1948) 35 5111062/11 81234n
12. 1949 – 1950 polski nie 36 5111062/12 81234n
13. 1951 – 1953 polski tak (1951-1952) 37 5111062/13 81234n
14. 1953 – 1954 polski tak (1953) 38 5111062/14 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1730 – 1731 łaciński nie 39 5111063/1 80304
2. 1781 – 1796 łaciński nie 40 5111063/2 80304
3. 1795 – 1813 polski nie 41 5111063/3 80304
4. 1813 – 1844 łaciński nie 42 5111063/4 80304n
5. 1829 – 1842 polski nie 43 5111063/5 80305n
6. 1843 – 1852 polski tak 44 5111063/6 80306
7. 1852 – 1858 polski tak 45 5111063/7 80306n
8. 1858 – 1866 polski tak 46 5111063/8 80307n
9. 1859 – 1866 łaciński nie 47 5111063/9 81234n
10. 1946 polski nie 48 5111063/10 81234n
11. 1947 – 1948 polski tak (1947) 49 5111063/11 81234n
12. 1948 – 1949 polski tak (1948) 50 5111063/12 81234n
13. 1949 – 1950 polski tak (1949) 51 5111063/13 81234n
14. 1950 – 1951 polski tak (1950) 52 5111063/14 81234n
15. 1951 – 1954 polski tak (do 1953) 53 5111063/15 81234n