Księgi metrykalne parafii Św. Michała Archanioła w Kaliszu (dawny Dobrzec)

Charakter metryk

Daty graniczne

Liczba jednostek

Obecna sygnatura

Ochrzczonych

1747 – 1875

13

511681…

Zaślubionych

1768 – 1867

7

511682…

Zmarłych

1747 – 1876

10

511683…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1747 – 1778 łaciński nie 1 511681/1 80172
2, 1778 – 1810 łaciński nie 2 511681/2 80172
3. 1810 – 1827 łaciński nie 3 511681/3 80172
4. 1827 – 1848 łaciński nie 4 511681/4 80173n
5. 1849 – 1860 łaciński nie 13 511681/5 80175
6. 1860 – 1875 łaciński nie 14 511681/6 80175n
7. 1818 – 1822 polski tak 5 511681/7 80173
8. 1823 – 1825 polski tak 6 511681/8 80173
9. 1826 – 1833 polski tak 7 511681/9 80173
10. 1834 – 1842 polski tak 8 511681/10 80174
11. 1842 – 1854 polski tak 9 511681/11 80174
12. 1854 – 1866 polski tak 10 511681/12 80175
13. 1866 – 1871 polski, rosyjski tak 11 511681/13 80176

Księgi zaślubionych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera  skorowidze ?

dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe

1.

1768 – 1826

łaciński

nie

15

511682/1

80176

2.

1826 – 1843

łaciński

nie

12

511682/2

80177

3.

1844 – 1865

łaciński

nie

20

511682/3

80177n

4.

1818 – 1825

polski

tak

16

511682/4

80176n

5.

1826 – 1843

polski

tak

17

511682/5

80177

6.

1844 – 1852

polski

tak

18

511682/6

80177

7.

1853 – 1867

polski

tak

19

511682/7

80178

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1747 – 1791 łaciński nie 21 511683/1 80178
2. 1792 – 1814 łaciński  nie 22 511683/2 80178
3. 1814 – 1843 łaciński nie 28 511683/3 80178n
4. 1844 – 1857 łaciński nie 29 511683/4 80180
5. 1858 – 1876 łaciński nie 30 511683/5 80181
6. 1819 – 1825 polski tak 23 511683/6 80179
7. 1826 – 1839 polski tak 24 511683/7 80179
8. 1840 – 1851 polski tak 25 511683/8 80179n
9. 1851 – 1866 polski tak 26 511683/9 80180n
10. 1866 – 1872 polski, rosyjski tak 27 511683/10 80181