Księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Kaliszu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1822 – 1825 5 5111080…
Ochrzczonych 1795 – 1840; 1846 – 1867 6 5111081…
Zaślubionych 1795 – 1861 5 5111082…
Zmarłych 1795 -1876 10 5111083…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1822 – 1823 polski tak 22 5111080/1 801149
2. Omnes 1823 polski tak 23 5111080/2 801149
3. Omnes 1824 polski tak 24 5111080/3 801149
4. Omnes 1825 polski tak 25 5111080/4 801149
5. Omnes 1825 polski tak 26 5111080/5 801150

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1805 niemiecki tak 1 5111081/1 801141
2. 1806 – 1827 niemiecki nie 2 5111081/2 801141
3. 1826 – 1833 polski tak 3 5111081/3 801141n
4. 1833 – 1840 polski tak 4 5111081/4 801142
5. 1846 – 1855 polski nie 5 5111081/5 801142n
6. 1855 – 1867 polski nie 6 5111081/6 801143n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1827 niemiecki tak 7 5111082/1 801144
2. 1826 – 1831 polski tak 8 5111082/2 801144
3. 1831 – 1838 polski nie 9 5111082/3 801144
4. 1838 – 1850 polski nie 10 5111082/4 801144n
5. 1850 – 1861 polski nie 11 5111082/5 801145

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1811 niemiecki tak 12 5111083/1 801145n
2. 1812 – 1827 niemiecki nie 13 5111083/2 801146
3. 1826 – 1831 polski tak 14 5111083/3 801146
4. 1831 – 1836 polski nie 15 5111083/4 801146
5. 1836 – 1842 polski nie 16 5111083/5 801146n
6. 1837 polski nie 17 5111083/6 801147
7. 1842 – 1848 polski nie 18 5111083/7 801147
8. 1848 – 1855 polski nie 19 5111083/8 801147n
9. 1855 – 1864 polski nie 20 5111083/9 801148
10. 1864 – 1876 polski nie 21 5111083/10 801148n