Księgi metrykalne parafii Św. Marii Magdaleny w Kalinowej

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1816 – 1852 2 5111050…
Ochrzczonych 1827 – 1894 4 5111051…
Zaślubionych 1826 – 1855 1 5111052…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1821-1846;

∞† 1816-1848

łaciński nie 6 5111050/1 80294n, 81234n
2. * i † * 1826

† 1826-1852

polski tak 7 5111050/2 80295, 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1827 – 1842 polski tak 1 5111051/1 80292n, 81234n
2. 1843 – 1861 polski tak 2 5111051/2 80293, 81234n
3. 1847, 1859, 1866 łaciński nie 3 5111051/3 80293, 81234n
4. 1862 – 1894 polski tak 4 5111051/4 80293n, 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1855 polski tak 5 5111052/1 80294, 81234n