Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jeziorsku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1812 – 1825; 1869 – 1875 14 5111020…
Ochrzczonych

1808 – 1813; 1837 – 1848

1858 – 1868; 1875 – 1891

1907 – 1929; 1931 – 1940

10 5111021…
Zaślubionych 1808-1812; 1836-1844, 1892-1940 6 5111022…
Zmarłych 1884 – 1894; 1916 – 1940 4 5111023…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † 1812 – 1813 polski tak 20 5111020/1 80290n
2. Omnes 1813 – 1814 polski tak 8 5111020/2 80291
3. Omnes 1814 – 1815 polski nie 9 5111020/3 80291
4. Omnes 1815 – 1816 polski tak 10 5111020/4 80291
5. Omnes 1816 – 1817 polski tak 11 5111020/5 80291
6. Omnes 1817 – 1818 polski tak 12 5111020/6 80291
7. Omnes 1818 – 1819 polski tak 13 5111020/7 80291
8. Omnes 1820 polski tak 14 5111020/8 80291
9. Omnes 1821 polski tak 15 5111020/9 80291
10. Omnes 1822 polski tak 16 5111020/10 80291
11. Omnes 1823 polski tak 17 5111020/11 80291
12. Omnes 1824 polski tak 18 5111020/12 80292
13. Omnes 1825 polski tak 19 5111020/13 80292
14. * i ∞

* 1869-1875;

∞ 1869-1874

rosyjski tak 7 5111020/14 80292

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1813 polski tak 1 5111021/1 80290
2. 1837 – 1841 polski nie 2 5111021/2 80290
3. 1841 – 1848 polski nie 3 5111021/3 80290
4. 1858 – 1868 polski tak 4 5111021/4 80290
5. 1875 – 1880 rosyjski tak 21 5111021/5 81234n
6. 1880 – 1891 rosyjski tak 22 5111021/6 81234n
7. 1907 – 1916 rosyjski, polski tak 23 5111021/7 81234n
8. 1916 – 1929 polski tak 24 5111021/8 81234n
9. 1931 – 1936 polski tak 25 5111021/9 81234n
10. 1936 – 1940 polski tak (do 1939) 26 5111021/10 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1812 polski tak 5 5111022/1 80290
2. 1836 – 1844 polski nie 6 5111022/2 80290
3. 1892 – 1916 rosyjski, polski tak 27 5111022/3 81234n
4. 1916 – 1923 polski tak 28 5111022/4 81234n
5. 1924 – 1932 polski tak 29 5111022/5 81234n
6. 1932 – 1940  polski tak (do 1939) 30 5111022/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1884 – 1894 rosyjski tak 31 5111023/1 81234n
2. 1916 – 1918 polski tak 32 5111023/2 81234n
3. 1918 – 1931 polski tak 33 5111023/3 81234n
4. 1931 – 1940 polski tak (do1939) 34 5111023/4 81234n