Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Izbicy Kujawskiej

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes ) 1710-1769; 1875-1881, 1935-1938 4 511980…
Ochrzczonych 1881 – 1913 7 511981…
Zaślubionych 1820; 1877 – 1940 10 511982…
Zmarłych 1877 – 1940 9 511983…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1710-1769;

∞ 1713-1769;

† 1749-1769

łaciński tak 1 511980/1 80287; 81234n
2. Omnes 1875 – 1878 polski tak 3 511980/2 81234n
3. Omnes 1879 – 1881 polski tak 4 511980/3 81234n
4. Omnes 1935 – 1938 polski nie 30 511980/4 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty 

graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1881 – 1884 rosyjski tak 5 511981/1 81234n
2. 1884 – 1888 rosyjski tak 6 511981/2 81234n
3. 1888 – 1892 rosyjski tak 7 511981/3 81234n
4. 1893 – 1897 rosyjski tak 8 511981/4 81234n
5. 1897 – 1902 rosyjski tak 9 511981/5 81234n
6. 1902 – 1908 rosyjski tak 10 511981/6 81234n
7. 1908 – 1913 rosyjski tak 11 511981/7 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie 

 użytkowe

1. 1820 polski tak 2 511982/1 80287
2. 1877 – 1886 rosyjski tak 12 511982/2 81234n
3. 1887 – 1909 rosyjski tak 13 511982/3 81234n
4. 1904 – 1921 polski nie 14 511982/4 81234n
5. 1910 – 1919 rosyjski, polski tak 15 511982/5 81234n
6. 1920 – 1925 polski tak 16 511982/6 81234n
7. 1925 – 1930 polski tak 17 511982/7 81234n
8. 1930 – 1937 polski tak 18 511982/8 81234n
9. 1937 – 1938 polski tak 19 511982/9 81234n
10. 1939 – 1940 polski tak 20 511982/10 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1877 – 1885 rosyjski tak 21 511983/1 81234n
2. 1885 – 1892 rosyjski tak 22 511983/2 81234n
3. 1892 – 1908 rosyjski tak 23 511983/3 81234n
4. 1909 – 1916 rosyjski, polski tak 24 511983/4 81234n
5. 1916 – 1923 polski tak 25 511983/5 81234n
6. 1923 – 1928 polski tak 26 511983/6 81234n
7. 1929 – 1933 polski tak 27 511983/7 81234n
8. 1933 – 1938 polski tak 28 511983/8 81234n
9. 1939 – 1940 polski tak (1939) 29 511983/9 81234n