Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Iwanowicach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes ) 1717 – 1796; 1819 – 1825 9 511970…
Ochrzczonych 1602 – 1617; 1795 – 1870 24 511971…
Zaślubionych 1795 – 1871 10 511972…
Zmarłych 1795  – 1879 18 511973…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1717 – 1779 łaciński nie 2 511970/1 80284
2. Omnes *∞ 1780-1796;

† 1780-1795

łaciński nie 3 511970/2 80284n
3. Omnes 1819 polski tak 55 511970/3 80285n
4. Omnes 1819 – 1820 polski tak 56 511970/4 80286
5. Omnes 1821 polski tak 57 511970/5 80286
6. Omnes 1822 polski tak 58 511970/6 80286
7. Omnes 1823 polski tak 59 511970/7 80286
8. Omnes 1824 polski tak 60 511970/8 89287
9. Omnes 1825 polski tak 61 511970/9 80287

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1602 – 1617 łaciński nie 1 511971/1 80274
2. 1795 – 1801 łaciński tak 4 511971/2 80274
3. 1802 – 1808 łaciński tak 5 511971/3 80274
4. 1807 – 1819 łaciński tak 6 511971/4 80274
5. 1809 – 1810 polski tak 23 511971/5 80275
6. 1810 – 1811 polski tak 24 511971/6 80275
7. 1812 polski tak 25 511971/7 80275
8. 1812 polski tak 26 511971/8 80275
9. 1813 polski tak 27 511971/9 80275
10. 1814 polski nie 28 511971/10 80275
11. 1814 polski nie 29 511971/11 80275
12. 1815 polski nie 30 511971/12 80275
13. 1815 polski nie 31 511971/13 80276
14. 1816 polski nie 32 511971/14 80276
15. 1817 polski tak 33 511971/15 80276
16. 1817 polski tak 34 511971/16 80276
17. 1818 polski tak 35 511971/17 80276
18. 1820 – 1847 łaciński tak 7 511971/18 80276
19. 1826 – 1839 polski tak 8 511971/19 80277
20. 1839 – 1843 polski tak 9 511971/20 80277
21. 1843 – 1850 polski tak 10 511971/21 80277n
22. 1849 – 1855 polski tak 11 511971/22 80278
23. 1856 – 1864 polski, rosyjski tak 13 511971/23 80278n
24. 1864 – 1870 polski tak 12 511971/24 80279

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1831 łaciński tak 14 511972/1 80279
2. 1810 – 1811 polski tak 36 511972/2 80279
3. 1811 – 1818 polski tak 37 511972/3 80279
4. 1812 polski tak 38 511972/4 80279n
5. 1812 polski nie 39 511972/5 80280
6. 1813 polski tak 40 511972/6 80280
7. 1814 polski nie 41 511972/7 80280
8. 1826 – 1861 polski tak 16 511972/8 80280
9. 1832 – 1864 łaciński nie 15 511972/9 80280n
10. 1861 – 1871 polski tak 17 511972/10 80281

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1879 łaciński częściowo 18 511973/1 80281
2. 1809 – 1810 polski tak 42 511973/2 80281
3. 1810 – 1811 polski nie 43 511973/3 80281
4. 1811 polski tak 44 511973/4 80282
5. 1812 polski tak 45 511973/5 80282
6. 1812 polski nie 46 511973/6 80282
7. 1813 polski tak 48 511973/7 80282
8. 1813 polski nie 47 511973/8 80282
9. 1813 – 1814 polski nie 51 511973/9 80282
10. 1814 polski nie 49 511973/10 80282
11. 1814 polski nie 50 511973/11 80282
12. 1815 polski nie 52 511973/12 80282
13. 1816 polski nie 53 511973/13 80283
14. 1817 polski nie 54 511973/14 80283
15. 1826 – 1852 polski tak 19 511973/15 80283
16. 1852 – 1861 polski tak 20 511973/16 80283
17. 1861 – 1870 polski tak 21 511973/17 80284
18. 1866 (indeks) polski 22 511973/18 80284