Księgi metrykalne parafii Narodzenia N.M.P. w Grzymiszewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1775 – 1860; 1945 – 1947 17 511950…
Ochrzczonych 1808 – 1809; 1826 – 1940 10 511951…
Zaślubionych 1826 – 1945 7 511952…
Zmarłych 1808 – 1809; 1812

1826 – 1876; 1890 – 1909

1927 – 1940

8 511953…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1775 – 1807 łaciński nie 1 511950/1 80266n
2. Omnes * 1808-1812;

∞† 1808-1816

łaciński nie 17 511950/2 80267
3. *∞† i zapowiedzi  1808 – 1811 polski tak 18 511950/3 80267
4. Zapowiedzi i ∞ 1812 polski tak 7 511950/4 80267
5. *∞† i zapowiedzi  1812 – 1816 polski tak 19 511950/5 80267
6. *∞† i zapowiedzi  1817 polski tak 20 511950/6 80268
7. Omnes 1818 polski tak 21 511950/7 80268
8. *∞† i zapowiedzi  1819 polski tak 22 511950/8 80268
9. *∞† i zapowiedzi  1820 polski tak 23 511950/9 80268
10. *∞† i zapowiedzi  1821 polski tak 24 511950/10 80268
11. Omnes 1822 polski tak 25 511950/11 80269
12. *∞† i zapowiedzi  1823 polski tak 26 511950/12 80269
13. *∞† i zapowiedzi  1824 polski tak 27 511950/13 80269
14. *∞† i zapowiedzi  1825 polski tak 28 511950/14 80269
15. Omnes * 1812-1827;

∞† 1817-1827

łaciński nie 3 511950/15 80268
16. Omnes 1828 – 1860 łaciński, polski nie 29 511950/16 80269n
17. Omnes 1945 – 1947 polski nie 30 511950/17 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 2 511951/1 80270
2. 1826 – 1830 polski tak 4 511951/2 80270
3. 1831 – 1843 polski tak 5 511951/3 80270
4. 1844 – 1865 polski tak 6 511951/4 80271
5. 1866 – 1880 polski, rosyjski tak 31 511951/5 81234n
6. 1881 – 1897  rosyjski tak 32 511951/6 81234n
7. 1898 – 1907 rosyjski  tak (do 1906) 33 511951/7 81234n
8. 1907 – 1920 rosyjski, polski tak (do 1919) 34 511951/8 81234n
9. 1920 – 1931 polski tak 35 511951/9 81234n
10. 1932 – 1940 polski tak 36 511951/10 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1834 polski tak 8 511952/1 80271
2. 1835 – 1863 polski tak 9 511952/2 80271
3. 1863 – 1880 rosyjski, polski tak 10 511952/3 80272
4. 1881 – 1906 rosyjski tak 37 511952/4 81234n
5. 1907 – 1925 rosyjski, polski tak 38 511952/5 81234n
6. 1926 – 1935 polski tak 39 511952/6 81234n
7. 1936 – 1945 polski tak 40 511952/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 11 511953/1 80272
2. 1812 polski tak 12 511953/2 80272
3. 1826 – 1833 polski tak 13 511953/3 80272
4. 1834 – 1854 polski nie 14 511953/4 80272
5. 1855 – 1864 polski tak 15 511953/5 80272
6. 1865 – 1876 polski, rosyjski tak 16 511953/6 80273
7. 1890 – 1909 rosyjski tak (do 1908) 41 511953/7 81234n
8. 1927 – 1940 polski tak 42 511953/8 81234n