Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Grzegorzewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes ) 1858 – 1860; 1866 4 511940…
Ochrzczonych 1868 – 1920; 1928 – 1939 18 511941…
Zaślubionych 1868 – 1921; 1935 – 1939 7 511942…
Zmarłych 1868 – 1925 8 511943…
Nawróconych 1859 – 1919 1 511944
Akta znania (omnes, stan wolny) 1945-1954: 1888-1949 1 511945

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1858 polski tak 3 511940/1 81234n
2. Omnes 1859 polski tak 4 511940/2 81234n
3. Omnes 1860 polski tak 5 511940/3 81234n
4. Omnes 1866 polski tak 6 511940/4 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1868 – 1873 rosyjski tak 1 511941/1 81234n
2. 1869 rosyjski tak 8 511941/2 81234n
3. 1870 rosyjski tak 9 511941/3 81234n
4. 1871 rosyjski tak 10 511941/4 81234n
5. 1873 – 1882 rosyjski tak 11 511941/5 81234n
6. 1881 rosyjski tak 12 511941/6 81234n
7. 1883 rosyjski tak 13 511941/7 81234n
8. 1883 – 1886 rosyjski tak 14 511941/8 81234n
9. 1886 – 1889 rosyjski tak 15 511941/9 81234n
10. 1889 – 1896 rosyjski tak 16 511941/10 81234n
11. 1896 – 1901 rosyjski tak 17 511941/11 81234n
12. 1901 – 1906 rosyjski tak 18 511941/12 81234n
13. 1906 – 1910 rosyjski tak 19 511941/13 81234n
14. 1910 – 1915 rosyjski tak 20 511941/14 81234n
15.  1915 – 1920 polski tak 21 511941/15 81234n
16. 1907 – 1914 (raptularz) polski nie 35 511941/16 81234n
17. 1915 – 1919 (raptularz) polski nie 36 511941/17 81234n
18. 1928 – 1939 (raptularz)  polski nie 37 511941/18 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna 

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1868 – 1879 rosyjski tak 22 511942/1 81234n
2. 1880 – 1890 rosyjski tak 23 511942/2 81234n
3. 1891 – 1897 rosyjski tak 24 511942/3 81234n
4. 1898 – 1907 rosyjski tak 25 511942/4 81234n
5. 1907 – 1916 rosyjski, polski tak 26 511942/5 81234n
6. 1916 – 1921 polski tak 27 511942/6 81234n
7. 1935 – 1939 polski tak 2 511942/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne 

sygnatury

Obecna sygnatura Kopie 

użytkowe

1. 1868 – 1879 polski tak 28 511943/1 81234n
2. 1878 – 1888 rosyjski tak 29 511943/2 81234n
3. 1888 – 1893 rosyjski tak 30 511943/3 81234n
4. 1893 – 1902 rosyjski tak 31 511943/4 81234n
5. 1902 – 1910 rosyjski tak 32 511943/5 81234n
6. 1911 – 1915 rosyjski, polski tak 33 511943/6 81234n
7. 1916 – 1921 polski tak 34 511943/7 81234n
8.  1918-1925 /raptularz polski nie 38 511943/8 81234n

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1859 – 1919 łaciński nie 39 511944 81234n

Akta znania

Lp. Daty gran. akt Daty gran. faktów Język Czy zawiera skorowidze? Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1945 – 1954 * 1888-1937;

∞ 1930-1949;

† 1928-1945;

stan wolny 1949

polski, niemiecki nie 511945