Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Gruszczycach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1623 – 1769; 1808 – 1821 4 511930…
Ochrzczonych 1826 – 1882 3 511931…
Zaślubionych 1826 – 1844; 1881 – 1910 2 511932…
Zmarłych 1826 – 1872 2 511933…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1623-1669;

∞ 1623-1671

łaciński nie 8 511930/1 80931
2. Omnes * 1669-1730;

∞ 1670-1730;

† 1706-1709,

1727-1729

łaciński nie 9 511930/2 80931
3. Omnes * 1734-1769;

∞ 1730-1769;

† 1730-1768

łaciński nie 10 511930/3 80931
4. Omnes 1808 – 1821 łaciński nie KM par. Wojków 19 511930/4 801097n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1848 polski tak 1 511931/1 80263
2. 1841 – 1864 polski tak 2 511931/2 80263n
3. 1865 – 1882 polski, rosyjski tak 3 511931/3 80264

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 4 511932/1 80264
2. 1881 – 1910 rosyjski tak 5 511932/2 80264n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1841 polski tak 6 511933/1 80265
2. 1841 – 1872 polski, rosyjski tak 7 511933/2 80265