Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Grodźcu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1809-1815; 1817-1819, 1821-1824 1891-1900, 1902; 1904-1909, 1911 1913; 1915, 1917-1918; 1920

1922-1923, 1925; 1927; 1929

42 511910…
Ochrzczonych 1826 – 1889; 1904 – 1925 5 511911…
Zaślubionych 1800 – 1892; 1911 – 1939 4 511912…
Zmarłych 1800 – 1890; 1910 – 1937 5 511913…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i zapowiedzi 1809 – 1810 polski tak 6 511910/ 1 80262
2. Omnes 1810 – 1811 polski tak 10 511910/2 80262
3. Omnes 1811 – 1812 polski tak 11 511910/3 80262
4. Omnes 1812 polski tak 12 511910/4 80262
5. Omnes 1813 polski tak 13 511910/5 80262
6. Omnes 1814 polski tak 14 511910/6 80263
7. Omnes 1815 polski tak 15 511910/7 80263
8. Omnes 1817 polski tak 16 511910/8 80263
9. Omnes 1818 polski tak 17 511910/9 80263
10. Omnes 1819 polski tak 18 511910/10 80263
11. Omnes 1821 polski tak 19 511910/11 80263
12. Omnes 1822 polski tak 20 511910/12 80263
13 Omnes 1823 polski tak 21 511910/13 80263
14. Omnes 1824 polski tak 22 511910/14 80263
15. Omnes 1891 rosyjski tak 23 511910/15 81234n
16. Omnes 1892 rosyjski tak 24 511910/16 81234n
17. Omnes 1893 rosyjski tak 25 511910/17 81234n
18. Omnes 1894 rosyjski tak 26 511910/18 81234n
19. Omnes 1895 rosyjski tak 27 511910/ 19 81234n
20. Omnes 1896 rosyjski tak 28 511910/20 81234n
21. Omnes 1897 rosyjski tak 29 511910/21 81234n
22. Omnes 1898 rosyjski tak 30 511910/22 81234n
23. Omnes 1899 rosyjski tak 31 511910/23 81234n
24. Omnes 1900 rosyjski tak 32 511910/24 81234n
25. Omnes 1902 rosyjski tak 33 511910/25 81234n
26. Omnes 1904 rosyjski tak 34 511910/26 81234n
27. Omnes 1905 rosyjski tak 35 511910/27 81234n
28. Omnes 1906 rosyjski tak (bez †) 36 511910/28 81234n
29. Omnes 1907 rosyjski tak 37 511910/29 81234n
30. Omnes 1908 rosyjski tak 38 511910/30 81234n
31. Omnes 1909 rosyjski tak 39 511910/ 31 81234n
32. Omnes 1911 rosyjski tak 40 511910/32 81234n
33. Omnes 1913 rosyjski tak 41 511910/33 81234n
34. Omnes 1915 rosyjski

polski

tak 42 511910/34 81234n
35. Omnes 1917 polski tak 43 511910/35 81234n
36. Omnes 1918 polski tak 44 511910/36 81234n
37. Omnes 1920 polski tak 45 511910/37 81234n
38. Omnes 1922 polski tak 46 511910/38 81234n
39. Omnes 1923 polski tak 47 511910/39 81234n
40. Omnes 1925 polski tak 48 511910/40 81234n
41. Omnes 1927 polski tak 49 511910/41 81234n
42. Omnes 1929 polski tak (bez ∞) 50 511910/42 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1846 polski tak 1 511911/1 80260n
2. 1847 – 1865 polski tak 2 511911/2 80261
3. 1865 – 1882 polski, rosyjski tak 51 511911/3 81234n
4. 1882 – 1889 rosyjski tak 52 511911/4 81234n
5. 1904-1925 /raptularz/ polski nie 53 511911/5 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1892 łaciński nie 4 511912/1 80261n
2. 1826 – 1863 polski tak 3 511912/2 80262
3. 1867 polski tak 5 511912/3 80262
4. 1911-1939 /raptularz/ polski nie 54 511912/4 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1890 łaciński nie 8 511913/1 80262
2. 1809 – 1810 polski tak 7 511913/2 80262
3. 1867 polski tak 9 511913/3 80262
4. 1910-1936 łaciński nie 55 511913/4 81234n
5. 1912-1920, 1923-1934, 1936-1937 /raptularz/ polski nie  56 511913/5 81234n