Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Grochowalsku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1910 – 1947 2 511890…
Ochrzczonych 1836 – 1878; 1900 – 1959 9 511891…
Zaślubionych 1840 – 1894; 1945 – 1947 5 511892…
Zmarłych 1840-1886; 1936-1940, 1945-1946 6 511893…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1910 – 1931 polski tak 15 511890/1 81234n
2. Omnes * 1932 – 1941;

∞ 1932 – 1946;

† 1932 – 1947

polski nie 16 511890/2 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1836 – 1840 polski tak 1 (119) 511891/1 81234n
2. 1840 – 1845 polski tak 2 (120) 511891/2 81234n
3. 1846 – 1854 polski tak 3 (121) 511891/3 81234n
4. 1855 – 1869 polski tak 4 (122) 511891/4 81234n
5. 1870 polski tak 5 (123) 511891/5 81234n
6. 1868 – 1878 rosyjski tak 6 (130) 511891/6 81234n
7. 1900-1948 / raptularz polski nie 17 511891/7 81234n
8. 1933 – 1939 polski tak 18 511891/8 81234n
9. 1947 – 1959 polski tak 511891/9 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1840 – 1845 polski tak 7 (124) 511892/1 81234n
2. 1846 – 1858 polski tak 8 (125) 511892/2 81234n
3. 1859 – 1870 polski tak 9 (126) 511892/3 81234n
4. 1868 – 1894 rosyjski tak 10 (131) 511892/4 81234n
5. 1945 – 1947 polski tak 19 511892/5 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1840 – 1849 polski tak 11 (127) 511893/1 81234n
2. 1850 – 1863 polski tak 12 (128) 511893/2 81234n
3. 1864 – 1870 polski tak 13 (129) 511893/3 81234n
4. 1868 – 1886 rosyjski tak 14 (132) 511893/4 81234n
5. 1936 – 1940 polski tak 20 511893/5 81234n
6. 1945 – 1946 polski tak 21 511893/6 81234n