Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Grabienicach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1740-1800, 1823-1825; 1927 5 511870…
Ochrzczonych 1800 – 1872 9 511871…
Zaślubionych 1800 – 1874 5 511872…
Zmarłych 1800 – 1873 6 511873…
Zapowiedzi 1826 – 1841 1 511874…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1740-1779;

∞† 1741-1779

łaciński tak 1 511870/1 80233n
2. Omnes 1779 – 1800 łaciński tak 2 511870/2 80234
3. *∞† i zapowiedzi 1823 – 1824 polski tak 24 511870/3 80234
4. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 25 511870/4 80234
5. Omnes 1927 polski tak 26 511870/5 80235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1818 łaciński tak 3 511871/1 80234
2. 1818 – 1833 łaciński nie 4 511871/2 80234
3. 1826 – 1830 polski tak 12 511871/3 80235
4. 1831 – 1838 polski nie 5 511871/4 80235
5. 1834 – 1865 łaciński nie 6 511871/5 80235
6. 1838 – 1842 polski tak  7 511871/6 80235
7. 1842 – 1850 polski tak 8 511871/7 80235
8. 1851 – 1863 polski tak 9 511871/8 80236
9. 1864 – 1872 polski, rosyjski tak 10 511871/9 80236

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1838 łaciński nie 11 511872/1 80237
2. 1826 – 1837 polski tak 13 511872/2 80237
3. 1838 – 1849 polski tak 14 511872/3 80237
4. 1839 – 1862 łaciński nie 15 511872/4 80237
5. 1850 – 1874 polski, rosyjski tak 16 511872/5 80237

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1847 łaciński tak 17 511873/1 80238
2. 1826 – 1833 łaciński tak 18 511873/2 80238
3. 1833 – 1847 polski tak 19 511873/3 80238
4. 1848 – 1861 polski tak 21 511873/4 80238
5. 1848 – 1862 łaciński nie 22 511873/5 80238
6. 1861 – 1873 polski, rosyjski tak 23 511873/6 80238

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1841 łaciński   nie 20 511874 80237