Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1676-1707; 1750-1753; 1774-1797 2 511810…
Ochrzczonych 1746-1773; 1797-1813; 1819-1868 23 511811…
Zaślubionych 1797-1816; 1819-1824, 1826-1882 12 511812…
Zmarłych 1797 – 1816; 1819 – 1866 13 511813…
Zapowiedzi 1905 – 1916; 1920 – 1941 2 511814…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞

* 1676-1707;

∞ 1750-1753

łaciński nie 1 5117810/1 80206
2. * i † *† 1774-1797 łaciński nie 3 5117810/2 80206n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1746 – 1773 łaciński nie 2 511811/1 80206
2. 1797 – 1810 łaciński częściowo 4 511811/2 80207
3. 1808 – 1813 polski tak 5 511811/3 80207
4. 1819 – 1828 łaciński nie 6 511811/4 80207n
5. 1820 polski tak 18 511811/5 80208
6. 1821 polski tak 19 511811/6 80208
7. 1821 polski tak 24 511811/7 80208
8. 1822 polski tak 20 511811/8 80208
9. 1823 polski tak 21 511811/9 80208
10. 1824 polski tak 22 511811/10 80208
11. 1825 polski tak 23 511811/11 80208
12. 1826 – 1830 polski tak 7 511811/12 80208
13. 1829 – 1840 łaciński nie 8 511811/13 80209
14. 1830 – 1834 polski tak 9 511811/14 80209
15. 1834 – 1838 polski tak 10 511811/15 80209n
16. 1838 – 1844 polski tak 11 511811/16 80210
17. 1840 – 1860 łaciński nie 15 511811/17 80210
18. 1844 – 1847 polski tak 12 511811/18 80211
19. 1847 – 1850 polski tak 13 511811/19 80211
20. 1850 – 1853 polski tak 14 511811/20 80211
21. 1854 – 1862 polski tak 16 511811/21 80212
22. 1861 – 1864 polski nie 25 511811/22 80212
23. 1862 – 1868 polski tak 17 511811/23 80209

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797-1816, 1819-1823 łaciński nie 26 511812/1 80212
2. 1808 – 1813 polski tak 27 511812/2 80213
3. 1820 polski tak 28 511812/3 80213
4. 1822 polski tak 29 511812/4 80213
5. 1823 polski tak 30 511812/5 80213
6. 1824 polski tak 31 511812/6 80213
7. 1826 – 1832 polski tak 32 511812/7 80213
8. 1829 – 1844 łaciński nie 36 511812/8 80213
9. 1832 – 1842 polski tak 33 511812/9 80213
10. 1842 – 1850 polski tak 34 511812/10 80214
11. 1844 – 1858 łaciński nie 37 511812/11 80214
12. 1851 – 1882 polski, rosyjski tak 35 511812/12 80214

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1816 łaciński nie 38 511813/1 80214
2. 1809 – 1813 polski tak 39 511813/2 80215
3. 1819 polski tak 40 511813/3 80215
4. 1819 – 1828 łaciński nie 49 511813/4 80215
5. 1820 polski tak 41 511813/5 80215
6. 1821 polski tak 42 511813/6 80215
7. 1822 – 1825 polski tak 43 511813/7 80215
8. 1826 – 1829 polski tak 44 511813/8 80215
9. 1829 – 1857 łaciński nie 50 511813/9 80216
10. 1830 – 1837 polski tak 45 511813/10 80216
11. 1837 – 1848 polski tak 46 511813/11 80216
12. 1848 – 1853 polski tak 47 511813/12 80216
13. 1854 – 1866 polski tak 48 511813/13 80217

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1905 – 1916 polski nie 51 511814/1 81234n
2. 1920 – 1941 polski nie 52 511814/2 81234n