Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Godynicach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1603 – 1787 3 511800…
Ochrzczonych 1786 – 1874 9 511801…
Zaślubionych 1787 – 1869 5 511802…
Zmarłych 1784 – 1806; 1826 – 1874 5 511803…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1608-1701;

∞ 1603-1707

łaciński nie 1 511800/1 80200
2. Omnes * 1724-1754;

∞† 1708-1754

łaciński nie 2 511800/2 80200
3. Omnes * 1745 /1 akt, 1755-1786;

∞ 1755-1787;

† 1755-1784

łaciński nie 3 511800/3 80200

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1786 – 1803 łaciński nie 4 511801/1 80200
2. 1803 – 1807 łaciński nie 7 511801/2 80200
3. 1808 – 1836 łaciński nie 8 511801/3 80201
4. 1826 – 1837 polski tak 9 511801/4 80201n
5. 1830 – 1836 łaciński nie 10 511801/5 80202
6. 1837 – 1845 polski tak 11 511801/6 80202
7. 1845 – 1856 polski tak 12 511801/7 80202
8. 1857 – 1866 polski tak 13 511801/8 80202n
9. 1867 – 1874 łaciński tak 14 511801/9 80203

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1787 – 1807 łaciński nie 5 511802/1 80203
2. 1808 – 1836 łaciński nie 15 511802/2 80203
3. 1826 – 1837 polski częściowo 16 511802/3 80203
4. 1838 – 1852 polski częściowo 17 511802/4 80203n
5. 1853 – 1869 polski, rosyjski tak 18 511802/5 80205

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1784 – 1806 łaciński nie 6 511803/1 80204
2. 1826 – 1837 polski  tylko 1837 19 511803/2 80204
3. 1837 – 1848 polski częściowo 20 511803/3 80205
4. 1848 – 1856 polski tak 21 511803/4 80205
5. 1857 – 1874 polski, rosyjski,

łaciński

tak 22 511803/5 80205n