Księgi metrykalne parafii Św. Macieja w Głuchowie

Charakter metryk

daty graniczne

Liczba jednostek

obecna sygnatura

Miksty (omnes i zapowiedzi)

1589 – 1797

2

511790…

Ochrzczonych

1879 – 1906

2

511791…

Zaślubionych

1881 – 1940

2

511792…

Zmarłych

1909 – 1940

1

511793…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

* 1589[?]-1664, 1705-1767;

∞ 1590-1763;

† 1705-1725,

1734-1763

łaciński nie 1 511790/1 80199n
2. Omnes i zapowiedzi

*∞ 1785-1797;

zapow. 1789-1790;

† 1785-1796

łaciński nie 2 511790/2 80200

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1879 – 1894 rosyjski tak 3 511791/1 81234n
2. 1894 – 1906 rosyjski tak 4 511791/2 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1881 – 1912 rosyjski tak 5 511792/1 81234n
2. 1912 – 1940 rosyjski, polski tak 6 511792/2 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1909 – 1940 rosyjski, polski tak 7 511793/1 81234n