Księgi metrykalne parafii Św. Wita w Glinnie

Charakter metryk

daty graniczne

Liczba jednostek

obecna sygnatura

Miksty (omnes)

1748 – 1790; 1813 – 1826

11

511780…

Ochrzczonych

1791 – 1813

2

511781…

 

Miksty

Lp.

Charakter metryk

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

Omnes

1748 – 1790

łaciński

nie

1

511780/1

80199

2.

Omnes

*† 1813-1821;

∞ 1819-1820

łaciński

nie

KM Brodnia 39

511780/2

8040; 81185

3.

Omnes

1821 – 1825

łaciński

nie

KM Brodnia 20

511780/3

8041; 81183

4.

Omnes

1817

polski

tak

KM Brodnia 40

511780/4

8040; 81185

5.

Omnes

1818

polski

tak

KM Brodnia 41

511780/5

8040; 81185

6.

Omnes

1819 – 1820

polski

nie

KM Brodnia 42

511780/6

8040; 81185

7.

Omnes

1821

polski

tak

KM Brodnia 43

511780/7

8040; 81185

8.

Omnes

1822

polski

tak

KM Brodnia 44

511780/8

8040; 81185

9.

Omnes

1823

polski

tak

KM Brodnia 45

511780/9

8040; 81185

10.

Omnes

1824

polski

tak

KM Brodnia 46

511780/10

8040; 81185

11.

Omnes

1825 – 1826

polski

nie

KM Brodnia 47

511780/11

8040; 81185

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1791 – 1813 łaciński nie KM Brodnia 37 511781/1  8035; 81185
2. 1808 – 1809 polski nie KM Brodnia 38 511781/2 8035; 81185